banner-image

Vreme je za zaštitu jabuke od čađave pegavosti lista

Na terenu PIS regionalnog centra Sremska Mitrovica, jabuke se nalaze u različitim fazama razvoja plodova (BBCH 72-73), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Potencijal za razvoj patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) je i dalje na visokom nivou. Takođe, jabuke su u osetljivim fazama razvoja i najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama od četvrtka može stvoriti povoljne uslove za primerne infekcije ovim patogenom.

Pred najavljene padavine, preporuka je tretman preparatima na bazi aktivne materije kaptan, fluazinam ili ditianon u kombinaciji sa preparatima na bazi aktivne materije difenokonazol.

Capi, Venturion, Merpan 48 SC, Captan 50 WP (a.m. kaptan) u količini 0,2-0,3 kg/ha,

Fiesta, Delan 700 WG, Galileo (a.m. ditianon) u količini 0,75-1 kg/ha,

Zignal, Venpan 500SC, Kardinal (a.m.fluazinam) u koncentraciji 0,06-0,075%,

Nando 500 SC, Hillan (a.m.fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha,

Score 250 EC, Sigura, Sekvenca, Different 250 EC (a.m.difenokonazol) u koncentraciji 0,013-0,02%.

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha), takođe ima povoljan period za razvoj sekundarnih infekcija, a preparati na bazi difenokonazola delovaće i na suzbijanje ovog patogena.