banner-image
banner-image

Smanjen rod u SAD podstakao tražnju za kukuruzom

Kao i prethodne nedelje cene su na novosadkoj Produktnoj berzi u periodu od 08. do 12. oktobra bile stabilne. Žetva kukuruza se privodi kraju. Logistički problemi koji se tiču nemogućnosti punjenja barži u punom kapacitetu i dalje figuriraju kao osnovni problem koji negativno utiče na trgovanje. Tokom protekle sedmice preko berze je prometovano 950 tona robe, finansijske vrednosti 22.715.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju finansijski promet je niži za 22,12%, a količinski za 17,39%.

Cena pšenice je i dalje stabilna. Hlebno zrno sa 12% proteina je prometovano po 18,90 dinara bez PDV-a (20,79 din/kg sa PDV-om), što je za 0,35% u proseku viša cena nego prethodne nedelje. Zanimljivo je da je u istom periodu prethodne godine cena pšenice bila na identičnom nivou.

Kukuruzom se trgovalo intenzivnije u odnosu na prethodnu nedelju. Cena se kretala u opsegu od 13,80 do 14,30 dinara. Ovonedeljni ponder iznosi 14,07 dinara (15,47 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad za 0,94%. Međutim, treba imati u vidu da je trend kretanja cene tokom nedelje bio uzlazni.

Zrno soje ima stabilnu cenu. Kao i prethodne nedelje kilogram ove uljarice je vredeo 36,50 dinara (40,15 din sa PDV-om). U odnosu na isti period prethodne godine, kada je zabeležen značajno niži rod kao posledica nedostatka padavina, cena soje je niža za 27,7%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz prirodno suv, rod 2018.

50

15,18

50

15,18

-0,94%

Kukuruz veštački sušen , rod 2018.

100

15,62

100

15,62

Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5%

300

15,62-15,73

200

15,73

Kukuruz veštački sušen , rod 2018. graatis lager do 31.10.

200

15,62

200

15,62

Kukuruz veštački sušen , rod 2018. graatis lager do 20.12.

200

16,17

Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina

100

20,79

100

20,79

+0,35%

Soja, rod 2018.

400

40,15-40,70

300

40,15

0,00

Suncokret , rod 2018.

500

33,00

Semenska pšenica (Simonida, NS-40S)

200

28,05

 

Berzanski index Prodex na dan 11.10.2018. godine bio je na nivou od 198,71 indeksnih poena, što predstavlja pad za 4,31 indeksna poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila 1,93%, a kukuruz je poskupeo 0,49%. Kiša, koja će popraviti nivo vlage u zemljištu pred zimu, uticala je na pad cene pšenice. Ministarstvo poljoprivrede SAD je smanjilo svoju prognozu američkog roda kukuruza, što je iznenadilo tržište i dovelo do rasta cene.U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,12%, a sojina sačma je poskupela 1,43%. Soja je i dalje pod pritiskom trgovinskog sukoba između SAD i Kine.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,37%, a kukuruz je pojeftinio 0,29%.

(Agrosmart)