banner-image
banner-image

Cene padaju: pšenica na berzi 22,80 dinara, kukuruz 15,70

Manja potražnja za pšenicom i kukuruzom u odnosu na ponudu krajem ove nedelje ukazuje na pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.200 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 59.236.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 69,23%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 51,19%.

Pšenica se kretala cenovnom okviru od 22,50 do 23,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,80 din/kg bez PDV-a (25,08 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 0,88%.

Početkom nedelje kukuruz je trgovan po cenama od 16,10 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje kupci su bili na nižim cenama, te se žuto zrno trgovalo po 15,70 din/kg sa vlagom do 14,5% bez PDV-a. Ovo ukazuje na pad cena ove žitarice.Soja je trgovana po jedinstvenoj ceni od 39,50 din/kg bez PDV-a (43,45 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,84%.

Ruska urea je trgovana po jedinstvenoj ceni od 35,53 din/kg bez PDV-a (39,09 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz prirodno suv, rod 2018.

100

17,82

100

17,82

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.

100

17,93

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%

125

17,27-17,71

125

17,27-17,71

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 28.2.

600

17,71-17,82

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 15.3.

500

17,93

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 29.3.

1000

17,66

Pšenica rod 2018. 13% proteina

75

25,19

Pšenica rod 2018. 12% proteina

1550

24,97-25,30

1350

24,97-25,30

+0,88%

Pšenica rod 2018. 13% proteina, gratis lager do 28.2.

500

25,85

Pšenica rod 2018. 12% proteina, gratis lager do 28.2.

1200

25,85

Pšenica rod 2018. 12% proteina, gratis lager do 5.3.

700

25,19-25,30

Pšenica rod 2018. 11,5% proteina, gratis lager do 28.2.

400

24,75

300

24,75

Soja, rod 2018.

350

43,45

275

43,45

+0,84%

UREA, ruska, 25/1

100

39,08

50

39,08

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 13.02.2019. godine bio na nivou od 213,49 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,96 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI  FJUČERS 2019.

 

petak

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

Pšenica

190,04$/t

190,41$/t

191,07$/t

191,88$/t

$/t

Kukuruz

147,32$/t

146,69$/t

148,89$/t

149,05$/t

$/t