banner-image

Stručnjaci traže rešenje za sušu

Republički hidrometeorološki zavod i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuju „Nacionalni seminar o suši“ koji će se održati u Beogradu, u hotelu „Šumadija“, 16. aprila 2019. godine sa početkom u 10 časova.

Seminar predstavlja završnu aktivnost veoma aktivne saradnje sa nacionalnim ekspertima u okviru projekta DriDanube („Drought Risk in the Danube Region“, Dunavski transnacionalni program za period 2014-2020. godina). Seminar je deo Nacionalnih seminara o suši koji se u isto vreme organizuju u 10 zemalja partnera (Slovenija, Austrija, Republika Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija), nakon 2 godine implementacije projekta.

Cilj seminara je razmena mišljenja i sugestija za poboljšanje DriDanube produkata, koji su u svojim finalnim fazama razvoja. Poseban fokus će biti na tome kako eksperti i partneri zajedno mogu podržati integraciju rezultata u svakodnevnom poslu i kako da obezbede održivost dvoipogodišnjeg truda.

Nestašica vode i suše često pogađaju Dunavski region i ostavljaju velike posledice po privredu i blagostanje ljudi. Nedavne suše u Dunavskom regionu (2003, 2007, 2012, 2015, 2017. i 2018. godine) pokazale su da takve ekstremnosti postaju redovna karakteristika klime u ovoj oblasti.

Projekat zbog toga ima za cilj da pomogne svim zainteresovanim stranama uključenim u upravljanje sušom, da postanu efikasnije tokom hitne intervencije u slučaju suše i da se bolje pripreme za naredni period.

U okviru projekta će biti izrađen predlog strategije, koja će dati jasne smernice za prevazilaženje praznina u procesima donošenja odluka o suši i poboljšanje odgovora na hitne slučajeve u Dunavskom regionu.

Svrha Nacionalnog seminara o suši je da okupi širok spektar nacionalnih ekperata, da predstavi rezultate projekta, da pokaže i diskutuje sa njima kako se novorazvijeni alati mogu implementirati u njihov svakodnevni rad i koja je korist od novostečenih informacija i procesa.

Sve informacije proistekle iz nacionalnih diskusija biće integrisane u rezultate projekta i predstavljene na završnoj konferenciji projekta u Beču od 7. do 8. maja 2019. godine.

Projekat je razvio nove alate za efikasnije upravljanje sušom: Inovativni alat za praćenje suše Drought Watch – Ova platforma za praćenje suše objedinjuje  mnoge dostupne meteorološke podatke, uključujući i produkte daljinskih merenja. Platfoma se može koristiti za monitoring suše, kao i za brže i preciznije reagovanje u toku razvoja sušnih uslova.

Jedinstveni pristup podacima o uticajima suše i proceni rizika od suše – Praćenje suše je do sada bilo nekompatibilno među zemljama u Dunavskom regionu. Poboljšane metodologije koje je moguće uporediti sa onima iz prekogranične saradnje za procenu rizika od suše i procenu uticaja sada su integrisane u Drought Watch, kako bi se omogućio sinhronizovaniji i precizniji odgovor na nivou donošenja odluka.

Podaci o suši:

Godina 2012. – Uslovi vlažnosti procenjeni na osnovu vrednosti tromesečnog SPI indeksa u avgustu su pokazali da je tokom leta 2012. godine zabeležena ekstremna suša na većem delu teritorije Republike Srbije. Ekstremna suša u većini delova Srbije trajala je do sredine oktobra. Svi kasniji usevi i plodovi zabeležili su smanjenje prinosa. Oštećenje proizvodnje kukuruza dostiglo je pola milijarde evra.

Godina 2015. –  Suša u ovoj godini je bila intenzivna, ali je bila kratkotrajna. Umerena do ekstremna suša i toplotni talasi, registrovani u julu i avgustu 2015. godine pogodili su severni i centralni deo teritorije Srbije. Ekstremna suša je bila posebno izražena na severoistoku zemlje, gde je zabeležen i najjači intenzitet toplotnog talasa. Zabeležen je manji prinos većine useva u biljnoj proizvodnji, sa najznačajnijim padom prinosa kukuruza za oko 30% u odnosu na 2014. godinu.

Godina 2017. – Leto je bilo jedno od najsušnijih i drugo najtoplije u Republici Srbiji. Letnje količine padavina u Srbiji bile su ispod prosečne vrednosti u odnosu na normalu za bazni period 1981-2010. Ekstremna suša je pokrivala veći deo teritorije Srbije tokom kritičnog perioda razvoja većine kasnih useva (od sredine juna do sredine avgusta). Pored vrlo niskih količina padavina tokom letnjih meseci, bilo je i dužeg perioda sa temperaturama vazduha iznad 32°C. Sušni uslovi tokom generativnih faza biljaka su doveli do smanjenja prinosa useva, prvenstveno kukuruza i soje, tako da je prinos smanjen za 50% u nekim regionima Srbije.)