banner-image

Izmenom pravilnika subvencije za sve pčelare sa 20 do 1.000 košnica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela. Ovim Pravilnikom izmenjen je član 2.  i to tako što se reči: „najmanje 30, a najviše 200 košnica pčelaˮ zamenjuju se rečima: „najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčelaˮ. To praktično znači da će pravo na podsticaje moći da ostvare svi pčelari koji imaju najmanje 20, a najviše 1.000 košnica. Ovom izmenom Pravilnika izašlo se u susret  pčelarima koji su tražili da se subvencijama obuhvate i pčelari koji imaju od 20 do 29 košnica kao i oni sa preko 200.

Na sajtu krovne organizacije pčelara SPOS objavljeno je da se očekuje da pčelari koji imaju 20 – 29 košnica, a  i lane su imali toliko, ove godine dobiju dvostruki iznos subvencija.

Takođe, ove godine je  počelo elektronsko podnošenje zahteva za subvencije, a pčelari su prvi koji imaju mogućnost za elektronsku aplikaciju. Do sada je, prema  podacima SPOS za dobijanje državnog novca apliciralo blizu 500 pčelara.

(Agrosmart)