banner-image
banner-image

Unapređenje domaćeg agrara u saradnji sa Nemačkom

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević primio je delegaciju Odbora za ruralni razvoj i zaštitu potrošača Parlamenta nemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg, koju je predvodio predsednik Odbora Martin Han.

Kad je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni Republike Srbije sa SR Nemačkom, ona je u 2018. godini dostigla rekordne rezultate na nivou od skoro pet milijardi evra, što je rast od 12,5 procenata na međugodišnjem nivou.

U toj razmeni, AP Vojvodina učestvovala je sa 1,5 milijardi evra i imala rast razmene od preko 17 procenata“, rekao je potpredsednik Milićević i dodao da se ovi podaci odnose uglavnom na razmenu industrijskih proizvoda, te da se zato tema današnjih razgovora odnosila na proširenje saradnje na poljoprivredu i prehrambene industrije, IT sektor, kao i u oblastima obrazovanja i turizma, pogotovu kada je Novi Sad titular Omladinske prestonice Evrope u ovoj godini i Evropske prestonice kulture u 2021. godini.

Sagovornici su se složili da postoji značajan potencijal za nove oblike saradnje i razmene iskustava u oblasti poljoprivrede, počev od primene informacionih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji organske hrane, suočavanju sa klimatskim promenama u agraru, kao što je suša, ali i u obezbeđivanju uslova za razvoj zadrugarstva i održivi razvoj sela, uz očuvanje ekoloških resursa.

Posebno je bilo reči o razvoju dualnog obrazovanja u oblasti poljoprivredne struke. Prethodnih godina razmenjene su stručne posete učenika srednjih poljoprivrednih škola iz Vojvodine i Baden–Virtemberga, a u današnjem susretu je pokrenuta inicijativa da se pronađu odgovarajući okviri i za razmenu studenata.

Predsednik Odbora za ruralni razvoj i zaštitu potrošača Martin Han kazao je da je pre dve godine dobio zadatak od predsednice Parlamenta Baden-Virtemberga da intenzivira saradnju sa AP Vojvodinom i da su danas u prilici da budu svedoci tog ostvarenog razvoja.

Han je istakao da su ravnomerni regionalni razvoj i razvoj poljoprivrede od izuzetnog značaja za stabilnost regiona naših zemalja, te da je produbljivanje svih oblasti saradnje, kako je na kraju naglasio, apsolutno neophodno i da predstavlja obostranu obavezu na putu ka daljem ujedinjenju Evrope.