banner-image

Kiša utiče na širenje pegavosti lista jagode

Prouzrokovač pegavosti lista jagode je gljiva Mycosphaerella fragariae, a javlja se na svim područjima gajenja jagode.

To je i najčešće je oboljenje jagode u našim uslovima. Nanosi štete u vidu smanjenja prinosa, slabijeg kvaliteta ploda, slabijeg razvoja živića, a sve se to odražava na manji prinos u narednoj godini.

Tipičan simptom javlja se na listu u vidu manjih tamno ljubičastih pega, okruglog ili neodređenog oblika. Vremenom centralni deo pege postaje siv i svetao, okružen tamno ljubičastim prstenom. Pege dostižu veličinu 3-6 mm u prečniku. Brojne pege mogu da se spoje i da dovedu do nekroze i sušenja lista. Novo lišće se brzo inficira, a delimično i plod. Na širenje bolesti naročito povoljno utiču česte kiše i hladnije vreme, posebno na težim zemljištima.

Suzbijane ove bolesti može biti direktno i indirektno. Od direktnih mera preporučuje se prskanje bakarnim preparatima pre kretanja vegetacije(mart) i posle završetka berbe, a u toku cvetanja pa do berbe (vodeći računa o karenci),preparatima čije su aktivne materije metiram, azoksistrobin, mankozeb, boskalid+piraklostrobin, hlorotalonil i drugi.

Od indireknih mera treba sprovesti gajenje otpornih sorti jagode,za jagodnjak birati laka i rastresita zemljišta, a u jesen i proleće pokupiti i spaliti sasušeno i zaraženo lišće jagode.
dipl.ing. Ćirić Milena

Izvor:PSSS