banner-image

Pad cena rada i usluga u poljoprivredi 3,2 odsto

Republički zavod za statstiku objavio je indekse cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi za prvi kvartal 2019. godine.

Cene u ovom kvartalu, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, smanjene su za 3,2 odsto.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Hrana za životinje (-8,4%), Seme (-12,6%) i Ssredstva za zaštitu bilja (-11,0%). Rast cena zabeležen je u grupi Mineralna đubriva (11,3%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u prvom kvartalu 2019. godine, u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine, u proseku su smanjene za 1,6%.

Posmatrano po grupama proizvoda u prvom kvartalu 2019. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Hrana za životinje (-2,1%) i Seme (-9,2%).

(Agrosmart)