banner-image

Zaštita vinove loze od plamenjače i pepelnice

Na području Srbije vinova loza se nalazi u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do faze cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 57-60). 

U narednim danima očekuje se ulazak vinove loze u fazu cvetanja, fazu koja je izuzetno značajna sa aspekta zaštite od bolesti.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) je veoma važno oboljenje u našim proizvodnim uslovima i u godinama povoljnim za njen razvoj može da nanese velike štete u proizvodnji grožđa.

U proteklom periodu ispunjeni su uslovi za ostvarenje infekcija. Kraj perioda prve sekundarne inkubacije očekuje se u narednim danima. U cilju zaštite vinove loze od plamenjače preporučuje se primena fungicida:

  • Melody combi (folpet + iprovalikarb) u koncentraciji 0,15%
  • Ridomil gold combi 45 WG (folpet + metalaksil-M) u količini 2 – 2,5 kg/ha

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator) se redovno javlja u našim vinogradarskim regijama. Napada sve zeljaste delove vinove loze, lišće, lastare, cvetove i grozdove. U uslovima povoljnim za njen razvoj može biti veoma štetno oboljenje i vodi ka smanjenju prinosa.

S obzirom na to da su uslovi koji trenutno vladaju veoma povoljni za razvoj pepelnice, proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite:

  • Postalon 90 SC (miklobutanil+kvinoksifen) u količini 0,8 – 1,25 l/ha.

U toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite preporučuje se primena insekticida:

  • Cipkord 20 EC (cipermetrin) u koncentraciji 0,03%.

Izvor:PIS