banner-image

Čačani podnose prijave za procenu štete od poplava

Na osnovu člana 15 Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i usled proglašenja vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, Grad poziva sve građane koji su pretrpeli štetu na stabmenim objektima kao posledica poplava i grada u junu mesecu 2019. godine, da podnesu prijavu Komisiji za procenu štete na stambenim objektima predajom prijava na šalter pisarnice Gradske uprave, ulica Župana Stracimira br.2.

Obrazac prijave se može preuzeti na šalteru pisarnice Gradske uprave.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja poziva.