banner-image

Srbija postala vlasnik Energo-zelene, upravljaće odlaganjem neopasnog otpada

Vlada Republike Srbije donela je odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta privrednog društva Energo-zelena u Inđiji čime je Srbija postala vlasnik 100% kapitala društva.

Pre toga, 15. aprila 2019. godine zaključen je Ugovor o prenosu udela u privrednom društvu Energo-zelena d.o.o. Inđija između Zelena N.V. iz Kraljevine Belgije i Republike Srbije, kojim je Republika Srbija preuzela osnivačka i upravljačka prava srazmerno udelu državnog kapitala.

Pretežnu delatnost ovo društvo će obavljati po šifri 38. 21, odnosno tretiranje i odlaganje otpada koji nije opasan ni čvrst. Delatnost obuhvata rad deponija neopasnog otpada, odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu. Takođe i tretman organskog otpada za odlaganje.

Inače, ovo društvo su osnovali Belgijanci 2010. godine sa ciljem izgradnje postrojenja za neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Uložili su 21,5 miliona evra, ali su dve godine kasnije odustali od daljeg poslovanja zbog, kako su naveli, “povreda odredaba bilateralnog sporazuma o najpovlašćenijoj naciji”.

U novembru 2014. ova kompanija je najpre uputila srpskom državnom pravobranilaštvu predlog za mirno rešenje spora, u kome su predložili da Srbija kupi postrojenje “Energo-Zelena” ili sa njima zaključi ugovor o koncesiji.

Kako postupak mirnog rešavanja spora nije dao rezultate, belgijska firma pokrenula je arbitražni postupak protiv Srbije, kojim su zatražili povraćaj investicije od 21,5 miliona evra, kao i nadoknadu za za izgubljenu dobit i pripadajuće kamate.

Prema pisanju NIN-a Srbija je izgubila više sporova koji su se vodili protiv nje i po tom osnovu će morati da plati odštetu iz od 50 miliona evra, tako da će, uključujući ranije izgubljene sporove pred međunarodnom abritražom, ukupan trošak republičkog budžeta biti 170 miliona evra.

S.Kuprešanin