banner-image

Desikacijom se postižu veći prinosi kod kasnostasnih sorti i hibrida

Česte kiše i promene temperatura krajem leta i početkom jeseni mogu znatno uticati na period sazrevanja poljoprivrednih biljaka kojima je stabilna temperatura i relativno suvo vreme pogodno da postignu svoj puni stadijum zrelosti kako bi se na vreme bez gubitaka dobio dobar kvalitet i ostvario visok prinos.

Ovo je posebno važno ukoliko se gaje hibridi i sorte duže vegetacije. Da bi se proces zrenja ubrzao i bio ravnomerniji, a kvalitet roda sačuvao, primenjuje se desikacija.
Desikacija je proces gubljenja vode iz svežih zelenih delova biljke. Taj process se može ostvariti upotrebom neselektivnih herbicida koji razaraju zelene delove biljke, a istovremeno ubrzavaju proces sazrevanja.

Ova agrotehnička mera je počela da se primenjuje nakon pojave totalnih herbicida, ali se negativno odrazilo na seme. Šezdesetih godina prošlog veka je proizveden totalni herbicid na bazi dikvata, koji je zbog dobrih toksikoloških osobina i načina delovanja brzo našao mesto u desikaciji mnogih useva. Danas je u EU vodeći herbicid za ovu namenu.

Desikacija kao jedna od mera u savremenoj intenzivnoj poljoprivredi donosi niz prednosti i ušteda koje bitno utiču na ostvarivanje viših prinosa boljeg kvaliteta, odnosno obezbeđuje sigurnost investiranog kapitala i veću zaradu.
Desikacija se intenzivno koristi širom sveta kao redovna mera u proizvodnji soje, suncokreta, uljane repice, krompira, semenske lucerke i deteline.
Prednosti ove mere su:
• Omogućava se prilagođavanje vremena žetve, istovremeno je olakšana jer nema nadzemne mase ni korova,
• Kontrola kvaliteta i stabilnost prinosa, ubrzavanje i ujednačavanje zrenja, posebno ako se očekuje duži period kišnog vremena,
• Sprečavanje propadanja obolelih useva
• Smanjenje gubitka prilikom žetve rasipanjem zrna,
• Smanjenje štete od ptica,
• Smanjenje procenta vlage i nečistoća,
• Ušteda energije kroz lakšu žetvu,sušenje, čuvanje, bolju iskorišćenost mehanizacije
• Takođe se sprečava pojava bolesti (pre svega bele truleži i sivomrke pegavosti).

Primenom sredstava za desikaciju ostvaruje se direktan uticaj na tretirani i na naredni usev.

Dipl. ing. Gordana Rehak,

Izvor: PSSS