banner-image
banner-image

U zakup se daju njive „Novog Kozjaka“ i „Virta“

Imovina dve južnobanatske firme u stečaju, više od 480 hektara zemlje, ponuđeno je u jednogodišnji zakup preko Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Poljoprivredno preduzeće „Novi Kozjak“ u stečaju ponudilo je u jednogodišnji zakup ukupno 378 hektara njiva.

Za celinu koja obuhvata 186 hektara minimalno prihvatljiva cena je 6,5 miliona dinara, a za od 192 hektara minimum je šest miliona dinara, oba iznosa su bez PDV-a.

Pisane ponude za ovo poljoprivredno zemljište se mogu dostaviti do 15. oktobra a pored zakupnine obaveza zakupca su i troškovi poreza, vodnog doprinosa i poljarine.

U jednogodišnji zakup ponuđeno je 106 hektara zemljišta vršačkog preduzeća Virt u stečaju.

Miniminalna prihvatljiva zakupnina iznosi 1,3 miliona dinara a pisane ponude se mogu dostaviti do 15. oktobra.