banner-image

Konkurs za unapređenje znanja učenka o zadrugarstvu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i raspisao je Drugi konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini.

Cilj ovog Konkursa je podrška u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva,u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine. Konkurs će se realizovati kroz projektne aktivnosti  – predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje i upoznavanje učenika sa radom savremenih zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu je 528.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti projekta. Prilikom obračuna, uzima se ukupna vrednost projekta s porezom na dodatu vrednost.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva, i to za troškove organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama u iznosu do 40.000,00 dinara. takođe za troškove ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama u iznosu od 400,00 dinara po jednom učeniku. Predviđeni su i troškovi za nagrade za najbolje tri prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga.

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.10.2019. godine.

Rok za dostavljanje prezentacije je 01.12.2019. godine.

Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem broja telefona 021/487 45 46 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i pomenuti pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs