banner-image

Šta je potrebno od dokumenata za projekat razvoja konkurentnosti poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde objavilo je na svojoj internet stranici dokumenata koja su sastavni deo projektne dokumentacije „Projekata razvoja konkurentnosti poljoprivrde u Republici Srbiji“.

Objavljeni su sledeći dokumeti:

  1. Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalni pitanjima
  2. Sažetak Okvira za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima
  3. Plan angažovanja zainteresovanih strana

Navedeni projekat je rezultat saradnje Vlade Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke.

Komentari na dokumente treba da se dostave najkasnije do 23. oktobra 2019. godine.

Komentare dostaviti elektronskom poštom na: [email protected] ili lično na pisarnicu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na naznakom „Komentari na projektnu dokumenaciju „Projekata razvoja konkurentnosti poljoprivrde u Republici Srbiji“.