banner-image

Bela Palanka i organizacija Help podstiču zapošljavanje

Opremu koja će im pomoći o pokretanju sopstvenog biznisa dobilo je dvanaestoro Belopalančana koji će se ubuduće baviti pripremom ogrevnog drveta, reciklažom, poljoprivredom, muzikom i kovačkim zanatom.

Oni su opremu dobili kroz projekat nemačke organizacije Help i Opštine Bela Palanka „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, a vrednost opreme je u rasponu od 1.500 do 2.400 evra.

Bane Stanojković, šef Help kancelarije u Vranju, rekao je da organizacija posebno ima za cilj da pomogne teže zapošljivim grupama, pa su i ove godine grantovi dodeljeni ženskim osobama i pripadnicima romske nacionalnosti.

Kako je predviđeno Aneksom ugovora o saradnji između Bele Palanke i Helpa, selekcija je vršena na osnovu socijalnih i ekonomskih kriterijuma. Korisnici su i ove godine dobili grantove za započinjanje samostalnih delatnosti u oblastima poljoprivrede, zanatstva i uslužnih delatnosti – rekao je Stanojković.

Predsednik Opštine Bela Palanka Goran Miljković rekao je na potpisivanju ugovora da je saradnja sa Helpom od velikog značaja za građane i ponudio je svim građanima pomoć i podršku prilikom konkurisanja kod nadležnih ministarstava i fondova.

Nemačka organizacija Help pomaže građane Bele Palanke od 2017. godine, a ukupna vrednost investicija za ovu opštinu od oktobra 2017. godine iznosi oko 53.000 evra i do sada je grantovima u opremi podržano 29 Belopalančana.

Izvor:Južne vesti