banner-image

Stočarska zadruga u Bogatiću primer kako mladi mogu da budu uspešni

„Ovo je novi početak za stočarstvo. Stočarstvo je slaba tačka i ujedno razvojna šansa Srbije.“ rekao je ministar Milan Krkobabić, zadužen za regionalni razvoj prilikom posete Mačvanskoj opštini Bogatić.

Ministar Krkobabić danas je sa svojim saradnicima posetio novoosnovanu  zadrugu Alfafarm iz sela Badovinci koja je dobila 7,5 miliona dinara iz Budžeta Republike Srbije, kao podsticaj za svoj rad.

„Ova savremena specijalizovana stočarska zadruga, gde je tehnološki proces doveden do savršenstva pravi je primer kako 8 mladih udruženih ljudi sa svojim kooperantima ostvaruje svoj san u Srbiji i na pravi način vrednuje svoj rad.“

Sa ministrom su zadrugu obišli i predsednik Akademijskog Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Dragan Škorić, predsednik zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović, prof.dr Vitomir Vidović sa poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, agroekonomski analitičar Branislav Gulan, predstavnici poljoprivrednih službi i zemljoradničkih zadruga iz pomenutog okruga.

Prof.dr Vitomir Vidović rekao je da je pravi put za poljoprivredu Srbije organizovanje zadružnog sistema prema specifičnostima proizvodnje i da je ova kompletno kompjuterizovana farma pravi primer ozbiljnog i savremenog bavljenja stočarstvom.

On je istakao da Srbija ima realan potencijal za stočarsku proizvodnju ukupne vrednosti od 56 milijardi eura na godišnjem nivou i da je naša šansa za izvoz u Azijskim zemljama.

Ova „mlada“ stočarska zadruga je iz programa Vlade Republike Srbije koji već četvrtu godinu sprovodi Kabinet ministra Krkobabića dobila 7,5 miliona dinara za opremanje savremenog objekta za tov svinja od preko 600 m2 i kapaciteta 800 grla, koji su zadrugari prethodno svojim sredstvima podigli. Tako su, uz sredstva države, dobili uslove za svinjogojstvo po svim svetskim standardima, sa krovnom ventilacijom, podešavanjem otvaranja i zatvaranja, sa klima kompjuterom i alarmnim sistemom, automatskim hranilicama, senzorima za kontrolu vlažnosti vazduha i sl. Zadruga je za isti novac nabavila i priplodne nazimice za genetsko poboljšanje stočnog fonda, od kojih se dobijaju prasad superiorne genetike bilo da je reč o brzini tova, otpornosti ili randmanu (iskoristivosti).

Miroslav Šestić, predsednik skupštine zadruge, navodi da mladi zadrugari (prosek godina 34) zajedno uzgajaju do 15.000 tovnih grla godišnje i obrađuju ratarske kulture za ishranu stoke. Imaju čak 50 kooperanata iz tri okolna sela, a meso uspešno plasiraju obližnjim klanicama i mesnoj industriji.

Ove godine u Budžetu Republike Srbije planirano je novih 580 miliona dinara namenjenih zadrugarstvu i sličnim dobrim projektima zadruga na teritoriji čitave Srbije.