banner-image

Pripremite se za tretmane protiv male i velike repičine pipe

Usevi uljane repice se dominantno nalaze u fazi razvoja rozete (16-19 BBCH), dok se mali broj parcela nalazi u fazi početka porasta stabla (30 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Cethorhynchus pallidactilys) i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi).

Foto:PIS
Velika repičina pipa

U zavisnosti od lokaliteta, faze razvoja uljane repice i blizine prošlogodišnjih repišta, razlikuje se i različit nivo prisustva navedenih štetočina. Trenutno se registruje duplo veća brojnost male repičine pipe u odnosu na veliku repičinu pipu.

Prag štetnosti za repičine pipe iznosi 1 imago na 5 biljaka ili 25 imaga na žutim lovnim klopkama za 3-4 uzastopna dana (EPPO PP 2/8 (1)).

Na pojedinim parcelama postignuti su pragovi štetnosti u smislu brojnosti pipa u usevima, ali još uvek nije započeo proces polaganja jaja. Prema trenutnom stanju na osnovu pregleda tela ženki (prisustvo jaja u telu ženke) i bilogije repičinih pipa, početak polaganja jaja se očekuje u narednih 5 do 7 dana kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja.

Foto:PIS
Mala repičina pipa

Trenutna prognoza vremena (za dva dana pad temperature sa kišom) uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina, ali se odmah po stabilizaciji vremenskih uslova može očekivati pojačana aktivnost pipa i početak polaganja jaja.

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:

Nakon stabilizacije vremenskih uslova preporučuje se pregled useva radi utvrđivanja brojnosti pipa i po postizanju praga štetnosti primena registrovanih insekticida.

U zaštiti uljane repice od ovih štetočina veoma je važno sprečiti proces polaganja jaja jer velike štete nastaju od samog čina polaganja jaja u stablo i lisne drške a kasnije i od ishrane larvi unutar njih.

Izvor:PIS