banner-image
banner-image

Voćari oprez: U toku je piljenje larvi obične kruškine buve

Zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i regiona, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak razvoja listova do faze razvijeni crveni pupoljci.

U zasadima krušaka se registruje prisustvo ispiljenih larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Kod sorata kod kojih je došlo do pojave cvetnih pupoljaka larve se nalaze u osnovi lisnih i cvetnih drški i na naličju mladih listova. U toku je piljenje larvi prezimljujuće generacije.

Preporučuje se pregled krušaka na prisustvo larvi obične kruškine buve.

Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena sledećeg preparata:  Vertimec 018-EC, Abastate, Kraft 1,8 EW, Gat vertis 1,8 CS (abamektin) 0,15% uz dodatak preparata na bazi mineralnog ulja u koncentraciji od 0,3%.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Posebnu pažnju treba obratiti kod najranijeg sortimenta gde se početak cvetanja očekuje za 5 do 7 dana, u zavisnosti od lokaliteta.

Mere zaštite pčela i drugih polinatora:

  • U toku cvetanja zabranjena je primena insekticida!
  • Primena insekticida mora biti u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi (slediti preporuke koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače)
  • Ukoliko su u zasadu u kome se planira primena insekticida prisutni korovi u cvetanju neophodno je njihovo uništavanje
  • Pesticide treba primenjivati u jutarnjim ili večernjim satima, kada je smanjena aktivnost pčela
  • Pesticide treba primenjivati kada je vetar male brzine kako bi se sprečilo zanošenje na susedne useve ili korove koji cvetaju
  • Insekticide ne treba primenjivati ukoliko se prognoziraju niske temperature ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju toksični za pčele duži vremenski period
  • Pre primene insekticida treba obavestiti pčelare jer se može desiti da se u blizini parcele koja se tretira a koja nije u fazama cvetanja nalaze košnice i drugi usevi koji cvetaju.

Izvor:PIS