banner-image

Ponude za razmenu kukuruza za junad otvaraju se bez ponuđača

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava učesnike Javnog poziva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad da će zbog uvedenog vanrednog stanja Republička direkcija za robne rezerve sprovesti otvaranje ponuda bez prisustva Ponuđača.

Otvaranje ponuda će se obaviti po unapred predviđenom vremenu 20.03.2020. godine u 10:30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu.

Radna grupa će izvršiti izbor, u skladu sa ispunjenjem uslova iz javnog poziva, i potrebama Direkcije.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od naturalne razmene po ovom oglasu.

Svi učesnici Javnog poziva biće obavešteni o ispunjenosti uslova njihove ponude i isti će biti objavljeni na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs .