banner-image

EU članicama 100 milijardi evra pomoći, poljoprivrednicima do 100.000

EU obećala je da će državama članicama pružiti više fleksibilnosti u suočavanju sa pandemijom koronavirusa. Maksimalna pomoć koja se daje ne može biti veća od 800.000 evra po kompaniji. Prema istim pravilima, finansijska pomoć može se dodeliti proizvođačima hrane ako iznos ne prelazi 100 000 evra po poljoprivredniku.

Evropska komisija odobrila je tranšu gotovine koje zemlje članice mogu da unesu u svoje ekonomije u nadi da će zaštititi jedinstveno tržište od finansijskih uticaja COVID-19.

Međunarodni monetarni fond (MMF) saopštio je da je pandemija već pokrenula recesiju – za koju se boji da bi mogla biti gora od finansijske krize pre deceniju. Komisija je dobro upoznata sa finansijskim rizicima koje predstavlja COVID-19 i odlučila je opustiti pravila kreirana tako da stvore jednake uslove na jedinstvenom tržištu bloka. Od 30. marta izvršna vlast EU dala je zeleno svetlo za više od 100 milijardi evra državne pomoći državama članica, za koje se nada da će blok-privrede zadržati na površini tokom poremećaja na tržištu zbog pandemije.

Najveća suma koju je Komisija odobrila objavljena je juče (6. aprila):

Ujedinjeno Kraljevstvo će potrošiti 57 milijardi evra na „kišobran“ podršku svojim malim i srednjim preduzećima (MSP). Velika Britanija je još uvek u tranzicionom periodu izlaska iz EU, što znači da ostaje deo jedinstvenog tržišta i potrebno je odobrenje Komisije da troši novac.

Slične državne pomoći odobrene su u poslednjoj nedelji za Poljsku (22 milijarde evra), Portugal (13 milijardi evra), Švedsku (9 milijardi evra), Grčku (dve milijarde evra), Estoniju (1,75 milijardi evra) i Francusku (1,2 milijarde). Odobrena su i odobrenja za Dansku (330 miliona evra), Maltu (350 miliona evra), Irsku (200 miliona evra) i Holandiju (23 miliona evra).

Izvršna potpredsednica Margrethe Vestager, zadužena za politiku konkurencije, rekla je: „Nastavljamo blisko da sarađujemo sa zemljama članicama kako bismo osigurali da se nacionalne mere podrške mogu uspostaviti na koordiniran i efikasan način, u skladu s pravilima EU.“

Poljoprivredno-prehrambeni sektor

Poverenik EU za poljoprivredu Janusz Vojciechovski 4. aprila je na Tviteru najavio pomoć za zemlje članice sa značajnim sektorima poljoprivrede, poput Francuske i Poljske.

Komisija je odlučila da državna pomoć tokom pandemije koronavirusa može preći na preduzeća koja su uključena u primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, ali ne sme biti zasnovana na ceni ili količini proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Maksimalna pomoć koja se daje ne može biti veća od 800.000 evra po kompaniji. Prema istim pravilima, finansijska pomoć može se dodeliti proizvođačima hrane ako iznos ne prelazi 100 000 evra po poljoprivredniku.

Komisija je takođe najavila niz novih mera kojima će se osigurati da poljoprivrednici i drugi korisnici mogu dobiti finansijsku podršku koja im je potrebna od Zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Ovo je uključivalo produženje roka za zahteve za plaćanje CAP-a za sve države članice od 15. maja do 15. juna, zajedno sa povećanim avansom direktnih plaćanja sa 50% na 70% i isplatama ruralnog razvoja sa 75% na 85%, koja će poljoprivrednici početi da primaju od sredine oktobra.