banner-image

Brisel usvojio dve nove mere za pomoć poljoprivrednicima

Evropska komisija usvojila je dve mere za pomoć poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Mere će povećati novčani tok poljoprivrednika i smanjiti administrativno opterećenje za nacionalne, regionalne vlasti i poljoprivrednike u ovim posebno teškim vremenima.

Kako bi povećala novčani tok poljoprivrednika, Komisija je usvojila veće avanse plaćanja poljoprivrednicima. Avansno direktna plaćanja biće povećana sa 50 odsto na 70 odsto, a plaćanja za ruralni razvoj sa 75 odsto  na 85 odsto. Poljoprivrednici će početi primati ove predujmove od sredine oktobra.

Dodatna fleksibilnost je u tome što će države članice moći da plate avanse poljoprivrednicima pre nego što okončaju sve kontrole na licu mesta.

Druga usvojena mera smanjuje broj fizičkih pregleda na licu mesta. Naime, praksa je da se obave sve propisane kontrole na gazdinstvima  kako bi se ustanovilo da ona ispunjavanju uslove. Međutim, u trenutnim izuzetnim okolnostima, ključno je svesti na minimum fizički kontakt između poljoprivrednika i inspektora koji obavljaju provere.

Ukupni broj provera koje treba obaviti smanjuje se za pretežni deo budžeta Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) sa pet odsto na tri odsto (za direktna plaćanja i mere ruralnog razvoja). Odstupanje takođe pruža fleksibilnost u pogledu vremena provere kako bi se državama članicama omogućilo najefikasnije korišćenje resursa uz poštovanje pravila o zatvaranju. Države članice moći će da koriste alternativne izvore informacija za zamenu tradicionalnih poseta na farmama.

Komisija ohrabruje upotrebu novih tehnologija, na primer za proširenje upotrebe satelitskih snimaka za proveru poljoprivredne aktivnosti na terenu ili geo-obeležene fotografije kako bi dokazali da su investicije izvršene. Ova mera će pomoći da se smanji administrativno opterećenje i izbegnu nepotrebna kašnjenja u obradi zahteva za pomoć kako bi se osiguralo da se podrška poljoprivrednicima isplati u najkraćem mogućem roku.

U saopštenju Evropske komisije navodi se da i u novonastalim okolnostima poljoprivredno-prehrambeni sektor Evropske unije pokazuje otpornost i nastavlja da pruža Evropljanima kvalitetnu i sigurnu hranu. Osiguranje sigurnosti hrane i efikasan lanac snabdevanja hranom na celom kontinentu i dalje je jedan od prioriteta Komisije.

Ipak, Komisija je svesna teških uslova sa kojima se trenutno susreću neki od poljoprivrednika.

Već smo najavili nekoliko mera za uvođenje veće fleksibilnosti u primeni ZPP radi podrške evropskim poljoprivrednicima. Pored toga, rano smo usvojili smernice za mere upravljanja granicom radi zaštite zdravlja i obezbeđivanja dostupnosti robe i osnovnih usluga i naknadnih uputstava za obezbeđivanje slobodnog protoka robe i sezonskih radnika na jedinstvenom tržištu i ublažavanje negativnih efekata koronavirusa na funkcionisanje lanca snabdevanja hranom. U bliskom smo kontaktu sa zemljama EU u vezi sa njihovim potrebama. Komisija stalno pomno nadgleda sva poljoprivredna tržišta i trgovinu prehrambenim proizvodima i ostaje spremna da preduzme dalje mere kada je to potrebno, ističe Komisija.