banner-image

Novi Sad daje 100 odsto subvencija za rad poljoprivrednih udruženja

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada za 2020. godinu.

Cilj poziva je dodeljivanje subvencija za programske aktivnosti i poboljšanje uslova rada udruženja iz oblasti poljoprivrede.

Pravo na 100 odsto subvencija imaju udruženja koja su osnovana do dana raspisivanja Javnog poziva, a osnov za dodelu je račun ili predračun.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju je 10 miliona dinara.

Prioritet pri dodeli sredstava imaće projekti, odnosno programi koji podrazumevaju:

– nabavku opreme za pakovanje

– nabavku lekova i preparata

– izradu softvera, veb sajta i video prezentacija

– izdavanje,štampanje i distribuciju časopisa

– štampanje reklamnog materijala

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja Javnog poziva na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i Gradske uprave za privredu www.privredans.rs

Rok za realizaciju programskih aktivnosti je 31.12.2020.