banner-image

Raste brojnost stenica, suzbijanje problem

Vizuelnim pregledima useva i zasada registrovano je prisustvo stenica (Pentatomidae). Najveće brojnosti registrovane su u ekstenzivnim voćnim zasadima i na okućnicama i u baštama. Od invanzivnih vrsta, uočeno je značajno prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Izvor:PIS

Od registrovanja prve pojave ovih insekata na području Srbije pa do danas, došlo je do značajnog povećanja njihove brojnosti što predstavlja velik potencijal da postanu ekonomski značajne štetočine velikog broja gajenih biljaka kod nas.

Zelena stenica i braona mramorasta stenica napadaju veliki broj biljnih vrsta, među kojima je veliki broj povoljoprivrednih kultura.

U proteklih nekoliko godina zelena stenica registrovana je u usevima paprike, paradajza, boranije, soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze, dok je prisustvo braon mramoraste stenice uočeno u jabukama, breskvama, kruškama, trešnjama, malinama, paradajzu, paprici, tikvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji i velikom broju ukrasnih i šumskih vrsta.  

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka, a najveće štete nastaju u plodonošenju gde dolazi do oštećenja plodova koji gube tržišnu vrednost.

Mere kontrole zelene stenice i braon mramoraste stenice su veoma složene jer zahtevaju integrisani pristup različitih mera. U svetu, u cilju njihove kontrole, koriste se feromonske klopke na principu privlačenja i ubijanja, različite prirodne i veštačke barijere, prirodni neprijatelji od kojih je najpoznatija parazitna osica iz roda Trissolcus (parazitoidi jaja), kao i hemijske mere zaštite koje su veoma ograničene.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina. Najbolju efikasnost pokazali su insekticidi iz grupe piretroida čijim korišćenjem se  suzbijaju i korisni organizmi. Ukoliko se koriste samo hemijske mere u cilju suzbijanja stenica, može doći do stvaranja rezistentnosti na primenjene insekticide. Dodatan problem predstavlja primena insekticida u periodu zrenja plodova, kada je i najjači napad stenica, zbog često nemogućnosti poštovanja karence. Da bi se izbegli navedeni štetni efekti, moguće je njihovo suzbijanje na ivičnim delovima parcela ili na mestima njihovog grupisanja.

Trenutno je u toku ishrana i parenje prezimljujuće generacije zelene stenice i braon mramoraste stenice. U narednom periodu očekuje se početak polaganja jaja.

Preporučuje se pregled useva i zasada na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju sprečavanja polaganja jaja i  daljeg razvoja ovih štetočina, preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivne materije cipermetrin ili deltametrin.

S obzirom na mogućnost da se nakon primene insekticida i pada na zemlju stenice vrate u život  (anabioza), preporučuje se naknadna primena insekticida po zemljištu preparatima na bazi aktivne materije fosmet.

Izvor:PIS