banner-image

Novi Sad mladima u ruralnim područjima daje 23 miliona dinara

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu sredsrtava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godine.

Cilj Javnog poziva je demografska obnova ruralnih područa na teritoriji Novog Sada, promocija inovativnog poljoprivrednog sektora radi podsticanja mladih ljudi da ostanu da žive i rade na selu i stvaraju nova radna mesta za sebe i svoje porodice.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom pozivu iznose 23.000.000 dinara.

Korisnici sredstava mogu da ostvare maksimalno do 90 odsto povrata za prihvatljive troškove. Sredstva mogu da se dobiju za razvoj i unapređenje u sektorima: voće, grožđe, povrće i cveće.

Podnosilac može da podnese samo jednu prijavu, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava po korisniku je do 1.200.000 dinara.

Pravo da konkurišu imaju fizička lica nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu.

Prijava sa konkursnom dokumentacijom podnosi se na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u Gradskoj kući u Novom Sadu, Trg slobode br.1 u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranicama Grada i Gradske uprave www.novisad.rs ili www.privredans.com