banner-image

Prva muža krava 6-8 časova posle teljenja

Posle teljenja mlečna žlezda luči velike količine mleka. Prvu mužu započeti najkasnije 6-8 časova posle teljenja. Prvo mleko ili kolostrum se obavezno daje teletu, a ostatak se ne sme koristiti za ljudsku ishranu.

Zbog intenzivne aktivnosti mlečne žlezde posle teljenja, mogući su i poremećaji zdravstvenog stanja same životinje usled gubitka kalcijuma što dovodi do puerperalne pareze.

Krave treba od početka muže privikavati na mužu u određeno vreme i na određeni postupak pri samoj muži.
Ako se u toku muže primete pahuljičaste promene u mleku ili ako se pojave tzv. „krpice“ vime treba češće izmuzati, jer usled zastoja mleka može doći do nespecifičnih promena u vimenu. Međutim, ako i pored toga promene u mleku i dalje ostaju neophodno je mleko pregledati i utvrditi tačan uzrok promena.

Na početku laktacije, krave treba musti tri puta dnevno jer to podstiče mlečnu žlezdu na aktivnost. Ovo treba činiti 2 do 3 nedelje. Ako krave daju dosta mleka, a trokratna muža ima ekonomsku opravdanost treba nastaviti sa mužom krava tri puta u toku dana.

Česta je situacija da se kod prvotelki prilikom muže pojavi krv u mleku. Takve krave treba pažljivo da se muzu i u većini slučajeva krvarenje spontano prestaje.

Kod nekih krava na početku muže se javlja veoma veliki edem vimena, što otežava mašinsku a i ručnu mužu. Mašinsku mužu treba prekinuti i preći na ručnu sve dok otok ne splasne. Da bi se ubrzalo povlačenje otoka preporučuje se upotreba veterinarskih lekova a takođe i intenzivno kretanje krava.

Savetodavac za stočarstvo Nebojša Brajović

Izvor:PSSS