banner-image

Pravo je vreme za tretman protiv prenosioca zlatastog žutila vinove loze

Bolest zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno oboljenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree. Prenosilac fitoplazme je cikada Scaphoideus titanus.

Foto: PIS – Larva Scaphoideus titanus

Larve od trećeg uzrasnog stupnja i odrasle jedinke su sposobne da prenose fitoplazmu sa obolelih na zdrave čokote.

Pre deset dana, PIS je informisaao o prisustvu larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade u vinogradima i potrebi izvođenja prvog insekticidnog tretmana. U zasadima vinove loze se i dalje registruje prisustvo larvi cikade.

Sada je pravi momenat za drugi tretman u cilju suzbijanja larvi cikade Scaphoideus titanus nekim od registrovanih insekticida:

Todome 24-sc (buprofezin+fenpiroksimat) 0,1% ili

Elisa (buprofezin) 0,06% ili

Fury 10 ec (zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%.

Pored suzbijanja vektora, preporučuju se i druge mere kontrole zlatastog žutila vinove loze:

  • Stalni sanitarni pregledi zasada,
  • Obavezno uklanjanje obolelih čokota,
  • Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada,
  • Uništavanje korova i
  • Uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Izvor: PIS