banner-image
banner-image

Aplikacija za otkrivanje afričke kuge kod divljih svinja

Afrička kuga svinja (AKS) se širi na više načina, uključujući i prirodnim kretanjem divljih svinja. Virus je podjednako smrtonosan kako za domaće tako i za divlje svinje.

Stoga je testiranje uginulih divljih svinja na prisustvo virusa AKS najpouzdaniji način za rano otkrivanje i reagovanje na pojavu bolesti u ovim populacijama. Životinja će verovatno uginuti u roku od nekoliko dana od dana inficiranja, pa ako se njeno uginuće na vreme prijavi, leševi divlje svinje mogu se uništiti ili pravilno ukloniti kako bi se smanjila mogućnost daljeg širenja zaraze.

U tom cilju, FAO je udružio snage sa projektnim timom MammalNet project, dodajući nove funkcije njihovoj besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone, iMammalia, kako bi se omogućila prijava pronađenih leševa divljih svinja na Balkanu i na širem području.

Aplikacija, koja se već koristi u Evropi, prvobitno je dizajnirana za lako registrovanje prisustva sisara.

„Nakon unapređenja iMammalia aplikacije, svaki korisnik sada može u roku od nekoliko sekundi, da prijavi leš divlje svinje i na taj način pomogne u borbi protiv afričke kuge svinja“, rekao je Mark Hovari, FAO stručnjak za zdravstvenu zaštitu životinja. „Korisnici mogu da prijave geokoordinate, nivo raspadanja i pol, pa čak i da učitaju fotografiju leša.“

Pored nove funkcije, FAO je takođe preveo aplikaciju na makedonski i srpski jezik i podržaće upotrebu aplikacije na Balkanu.

Iako su lovci najčešća ciljna grupa koja učestvuje u otkrivanju divljih svinja, planinari, šumari i u osnovi svako ko poseti šumu može uveliko doprineti pronalaženju leševa. Što je više ljudi uključeno u pretragu i prijavljivanje uginulih divljih svinja, to će nadležne službe bolje da kontrolišu bolest.

Unutar Evrope, AKS se postepeno proširila od Gruzije, odakle je ušla 2007. u centralnu Evropu, zarazivši većinu zemalja na svom putu. Danas je bolest već prisutna na Balkanu, a Bugarska, Grčka, Rumunija i Srbija prijavile su pojave, koje prete širenju po celom regionu Balkana. Dakle, smrtonosna bolest donosi ogromne ekonomske gubitke i znatne poremećaje u trgovini, ozbiljno utičući na život u ruralnim područjima, ako se ne detektuje na vreme.

„Može predstavljati izazov da se pronađe leš divlje svinje u šumi, ali kako je već dokazano u nekoliko država, to nije nemoguće ako su svest ljudi i podsticaji adekvatni“, rekao je Daniel Beltran-Alkrudo, službenik FAO za zdravlje životinja.