banner-image

Razmena semenske pšenice za merkantilnu roda 2020 i 2021. godine

Republička direkcija za robne rezerve  oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu  13.992 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenice roda 2020. i 2021. godine.

Razmena će se obavljati sa fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstava, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane  u Agenciji za privredne registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i ostalim pravnim licima koja su registrovana  u Agenciji za privredne registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine  je sledeći:

– 1 kg semenske pšenice  za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine.

– 1 kg semenske pšenice  za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog

gazdinstava  – jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve –  3 (tri) blanko sopstvene menice.

– za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

– za ostala pravna  lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 1.000.000 kg.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine je do 15.08.2021. godine.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, zahtevi se isključivo dostavljaju  u pisanoj formi na priloženom obrascu, počev od 01.09.2020. godine, preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd .

Za fizička lica:  obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte i Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva.

Nakon obrade primljenih zahteva za koje se utvrdi da su u skladu sa  traženim uslovima, podnosioci će biti pozivani na potpisivanje ugovora

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“  u Srbobranu su:

  • Simonida
  • NS 40 S
  • Pobeda
  • Zvezdana
  • Renesansa
  • Ilina
  • Zemunska rosa
  • Aurelija

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.