banner-image
banner-image

FAO i EBRD doprinose boljoj sigurnosti u lancu snabdevanja žitom

Ukrajina i Srbija su veliki izvoznici pšenice, kukuruza i ostalih žitarica. Prekidi u njihovim lancima snabdevanja žitom mogu imati ozbiljne posledice na sigurnost hrane u mnogim delovima sveta, ukazuje se u saopštenju FAO. 

Da bi lanci snabdevanja normalno funkcionisali i u vreme pandemije i pred žetvu pšenice i kukuruza, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) sarađuju sa ukrajinskom Udruženje žitarica i Udruženje žitarica Srbije. Održali su obuke i dali smernice o bezbednosti za vreme bolesti kovid-19  za osoblje u liftovima i skladištima zrna.

Bolje prakse biološke sigurnosti

Proizvodnja žitarica je u velikoj meri mehanizovana u Ukrajini i Srbiji, što olakšava poštovanje protokola fizičkog udaljavanja. Ali to postaje komplikovanije kad poljoprivrednici moraju da predaju robu u skladišta. Postoje segmenti tog procesa koji mogu ugroziti biološku sigurnost, kao što je predaja roda u skladištima, kada dolazi do direktnog fizičkog kontakta između poljoprivrednika, vozača teretnih vozila, zaposlenih u laboratorijama kontrole kvaliteta, radnicima na utovaru i istovaru i drugog osoblja.

Upravo za te procese su FAO i EBRD izradili „Smernice za rad silosa u uslovima COVID-19 pandemije“ i realizovali četiri online tehničke obuke u Ukrajini za više od 500 polaznika, kao i onlajn i obuke na terenu za 70 skladišta žita u Srbiji. U okviru obuke prikazani su i distribuirani video sadržaji o dobrim praksama biološke zaštite od širenja COVID-19, sa posebnim fokusom na kritične kontrolne tačke poput šeme kretanja kamiona, uzorkovanja i ispitivanja zrna, istovara i pristupa spoljnog osoblja i posetilaca.

Predsednik Asocijacije Žita Ukrajine Nikolaj Gorbačov, rekao je da je ova obuka realizovana u pravom trenutku i istakao:

Od početka ove pandemije nalazimo se na neistraženoj teritoriji. Ukrajina je prošle godine izvezla žitarice u vrednosti od oko 9,6 milijardi dolara, čime smo postali drugi najveći izvoznik žita na svetu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.To je važan prihod ne samo za državu, već i za naše poljoprivrednike i sve koji su uključeni u lanac snabdevanja. Svako veće kašnjenje ili zastoj bilo bi pogubno za zalihe hrane i životni standard.

Ratko Vuković, direktor sektora operacija u Kikindskom mlinu, rekao je:

U veoma kratkom roku smo uspeli da sprovedemo upute iz FAO i EBRD vodiča na sva tri utovarna mesta kojima raspolaže naša kompanija: u Kikindi, Odžacima i Uljmi. Smatram da je šema kretanja teretnih vozila u krugu silosa lako razumljiva i primenjiva bez obzira na različit raspored objekata, koji zavisi od silosa do silosa. Uputstva iz Vodiča osiguravaju bezbednost zaposlenih na svim radnim mestima, kao i vozača koji i u ovim uslovima moraju ulaziti u krug silosa i mlina.