banner-image

Arhus centar organizuje seminar za preduzetnice

U petak, 6.11.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova, u organizaciji Arhus centra Novi Sad, biće održan onlajn seminar namenjen preduzetnicama. Eksperti, saradnici Arhus centra govoriće o temama korisnim za započinjanje i razvoj biznisa, s posebnim osvrtom na izvore finansiranja i mogućnosti koje su na raspolaganju preduzetnicama u ruralnim sredinama.

Najpre će biti predstavljeni rezultati ankete učesnika seminara o uticaju pandemije kovid 19 na žensko preduzetništvo. Potom će biti predstavljen pravni okvir za osnivanje i registraciju poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji, te instrumenti i subvencije u poljoprivredi u cilju razvoja sopstvenog biznisa žena u ruralnim sredinama. Biće reči i o pravnom okviru za osnivanje i registraciju malih i srednjih preduzeća, kao i o dostupnim finansijskim instrumentima, subvencijama za MSP i preduzetnice u Srbiji, finansijskim instrumentima EU…

Predstavnici kompanija Lafarž (Lafarge) izneće primera iz prakse o cirkularnoj ekonomiji, a biće dati i primeri najbolje prakse MSP kojima upravljaju preduzetnice, te primeri uspešnog poslovanja u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

Arhus centar Novi Sad, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Kompanije Lafarž Srbija, implementira projekat „Umrežavanje i međusektorska saradnja sa ciljem razvoja ženskog preduzetništva/mogućnosti tranzicije ka održivim-cirkularnim poslovnim modelima“.

Projektom je predviđena i aktivnost organizovanja onlajn seminara usmerenog na jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene, kako bi se utvrdili načini prevazilaženja negativnih uticaja epidemije kovid 19 kroz održive modele i kako bi se
osnažile preduzetnice u prelažanju na poslovni model održive/kružne ekonomije. Takođe, projekat ima za cilj osnaživanje i informisanje žena u ruralnim sredinama o mogućnostima, finansijskim instrumentima za pokretanje sopstvenog biznisa uz podršku IPARD programa.

Učesnice seminara su preduzetnice, ženska poslovna udruženja, žene iz ruralni sredina, žene koje se bave poljoprivredom.

S. K.