banner-image
banner-image

Produžen rok za razmenu mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Izmenu  javnog  poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za  merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine.

Izmenjen je rok za podnošenje zahteva za ugovaranje robne razmene iz javnog poziva objavljenog 31.08.2020. Direkcija će, kako se navodi, zahteve za ugovaranje robne razmene primati do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva. Prvobitno je bilo predviđeno da rok za podnošenje zahteva bude do 15.11 ove godine.

Podsetimo, uslovi su:

-1 kg mineralnog đubriva npk (6:24:12)  za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. Godine;

-1 kg mineralnog đubriva npk (6:24:12)  za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. Godine;

Pravo na razmenu imaju:  fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstva, ovlašćeni skladištari direkcije, zemljoradničke zadruge, ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana  u agenciji za privredne registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Mineralno đubrivo preuzima se u skladištu  “Elixir zorka-mineralna đubriva“ doo Šabac. Merkantilna pšenice isporučuje se kod ovlašćenog skladištara direkcije.

Fizičkom licu, nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, odobrava se u razmenu maksimalno do 5.000 kg mineralnog đubriva, a ovlašćenom skladištaru direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona

–  011/3239-992 , lice za kontakt ljiljana ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs

–  011/3349-831, lice za kontakt helena žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs