banner-image

Bolji uslovi za mlade poljoprivrednike koji konkurišu za IPARD

U cilju unapređenja sprovođenja IPARD II programa, Evropska komisija predložila je određene izmene Sektorskog sporazuma, koje će se odraziti na predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i na izmene IPARD II programa.
Kako se navodi u biltenu „IPARD na dlanu“ neke od najznačajnijih izmena odnosiće se na to da će se ubuduće, kada je o konkurisanju za IPARD podsticaje reč, mladim poljoprivrednikom smatrati onaj ko je mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta, a ne u trenutku dobijanja rešenja  o odobrenju IPARD projekta, kao što je bilo do sada.
Tanjug je preneo informaciju Ministarstva poljoprivrede u kojoj se navodi da je ovim izmenama omogućeno mladima koji su na granici ove starosne dobi da ostvare dodatnih pet procenata bespovratne podrške na ukupnu vrednost investicije. Dodaje se da će mladim poljoprivrednicima takođe biti olakšano podnošenje zahteva za korišćenje IPARD programa uz mogućnost za ostvarenje većeg iznosa pomoći.
Najavljena je i preraspodela sredstava sa neodobrenih mera na meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, za koje postoji najveće interesovanje, navelo je Ministarstvo. To će omogućiti da korisnici sredstava za manje investicije u oblasti seoskog turizma dobiju podršku iz budžeta Srbije za projekte vrednosti do 20.000 evra, a preko tog izinosa iz IPARD programa, dodaje se u informaciji.
Pomenimo, sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), koji je stupio na snagu 8. aprila 2016. godine predstavlja i deo zakonodavnog okvira za sprovođenje IPARD II programa.

Kako se navodi u biltenu „IPARD na dlanu“, uvodnim online sastankom održanim 26. oktobra 2020. godine formalno je započelo sprovođenje projekta, koji će trajati narednih devet meseci: „Podrška IPARD Upravljačkom telu i IPARD agenciji pri sprovođenju IPARD mera”.

Projekat se finansira iz sredstava EU sa ciljem da podrži operativnu strukturu u početnoj fazi sprovođenja novoakreditovanih mera IPARD II programa i efikasno doprinese svim aktivnostima Upravljačkog tela prilikom izrade IPARD III programa.

Takođe, kroz projekat je predviđena nadogradnja i inicijalizacija softverskog rešenja za ruralni razvoj što će omogućiti elektronsku obradu IPARD zahteva. Time će se pružiti podrška IPARD agenciji u prelasku sa manuelne na automatsku obradu zahteva za sve IPARD mere, što će u budućnosti olakšati i ubrzati proces obrade zahteva.

Usled aktuelne epidemiološke situacije sve predviđene aktivnosti sa projekta realizuju se po kombinovanom modelu, odnosno, uz lično prisustvo učesnika na sastancima i radionicama u ograničenom broju i online korišćenjem e-platforme.

Prva aktivnost u okviru ovog projekta, petodnevna radionica: „Simulacija pripreme tenderskog dosijea za sprovođenje Mere 9 IPARD II programa i ex-ante kontrole pripremljenog tenderskog dosijea – Modul 1”, održana je u periodu 23-27. novembra 2020. godine. Radionicu su održali Zoran Krtinić, PRAG ekspert, i Željka Gudelj Velaga, ekspert u oblasti programiranja. U fokusu radionice bila je priprema dva tenderska dosijea, jedan se odnosio na angažovanje evaluatora i drugi na pojednostavljenje procedura IPARD agencije. Naredni modul će se održati u decembru.

S. K.