banner-image

Srpska malina uskoro u Turskoj

U Ankari su se sastali ministar poljoprivrede Srbije i Turske, Branislava Nedimovića i Bekira Pakdemirlija, i tom priliom potvrdili su odličnu saradnju u sektoru poljoprivrede koja je donela razmenu od 100 miliona eura u prvih devet meseci 2020.

Dogovoreni su dalji pravci saradnje naročito u sektorima voćarstva i stočarstva. Ono što je novost je potpuno otvaranje tržišta Turske za srpske maline kao neprikosnovenog svetskog brenda iz Srbije.