banner-image

Upozorenje voćarima: Visok rizik od štete koju izaziva azijska voćna mušica

Monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) RC Novi Sad vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom koje se očitavaju na nedeljnom nivou tokom cele godine. Klopke su postavljene u zasadima koštičavog i jagodičastog voća i vinove loze, prenosi portal Prognzno-izveštajne službe (PIS).

Foto: PIS – Klopka za azijsku voćnu mušicu

Od sredine jula prošle godine, u klopkama se registruju kontinuirani ulovi odraslih jedinki ove štetočine. Tokom septembra, oktobra i novembra registrovane su maksimalne brojnosti koje su u pojedinim klopkama iznosile i preko hiljadu jedinki ulovljenih tokom nedelju dana.

Iz godine u godinu, populacija azijske voćne mušice se na području delovanja RC Novi Sad uvećava. Pored većeg broja jedinki koji preživi zimu, svake godine se produžava i period njihovog prisustva tokom zimskog perioda i ranog proleća. Trenutno se u klopkama i dalje registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine što na našem region nije zabeleženo prethodnih godina.

Sve navedeno ukazuje na VISOK RIZIK od nastanka šteta u proizvodnji jagode, višnje i trešnje, što nije bilo slučaj do sada na našem regionu.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice i signaliziraće pravo vreme za tretman.