banner-image

Lovni kanali najznačajnija preventivna mera protiv sive repine pipe

Na području Vojvodine pre desetak dana je započela setva šećerne repe. Trenutni vremenski uslovi nisu pogodni za setvu, ali se sa najavljenim otopljenjem od sledeće nedelje, očekuje nastavak ovog procesa, prenosi portal Prognozno izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Foto: PIS

Siva repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je ekonomski najznačajnija štetočina šećerne repe. Odrasle jedinke se hrane tek izniklim biljkama repe i za kratko vreme mogu prouzrokovati velike štete.

Repina pipa prezimljava kao odrasla jedinka u zemljištu na starim repištima. Kada temperatura zemljišta na dubini od 5 cm dostigne 6-10°c započinje izlazak pipa sa mesta prezimljavanja. Masovno izlaženje nastupa pri sunčanom vremenu i temperaturama vazduha između 15 i 25°c.

U počektu odrasle jedinke ne lete nego samo hodaju. Ovaj period može da traje od nekoliko dana do 2 do 3 nedelje u zavisnosti od temperature. Pri temperaturama vazduha preko 20 stepeni počinje let u potrazi za hranom, odnosno novim repištima.

U sistemu Prognozno-izveštane službe zaštite bilja Vojvodine siva repina pipa se prati pomoću feromonskih klopki koje su postavljene na stara i nova repišta. Prvi ulovi na klopkama su registrovani u prvoj dekadi marta na malom broju lokaliteta.

Niske temperature koje su obeležile prethodnih deset dana stopirale su izlazak pipa sa mesta prezimljavanja, ali se sa porastom temperatura očekuje njihov masovniji izlazak.

Na osnovu poznavanja razvića ove štetočine mogu se sprovesti određene preventivne mere njene kontrole. Kada odrasle jedinke izađu sa mesta prezimljavanja one u prvih nekoliko dana hodaju i ne lete, s toga se može preporučiti pravljenje lovnih kanala oko starih repišta. Ovo se pogotovo preporučuje na lokalitetima sa učestalim gajenjem šećerne repe i na parcelama koje se graniče sa prošlogodišnjim repištem. U kanale se stavlja insekticid kojim se suzbijaju odrasli insekti.

Foto:PIS

Pored ove mere, korisna je i gusta setva ivičnih delova na novim repištima jer je na taj način moguće žrtvovanje jednog dela biljaka na koje pipa prvo dolazi.