banner-image

Robne rezerve uskoro počinju preuzimanje 15.000 tovljenika od odgajivača

Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Republičkim robnim rezervama i drugim resornim ministarstvima je formiralo Radnu grupu koja je i zvanično pokrenula proceduru za povlačenje 15.000 tovnih svinja od odgajivača koji imaju ugovornu obavezu sa Direkcijom.

Cilj Radne grupe je da pomogne da se prevaziđu trenutni poremećaji i smanje viškovi svinjskog mesa na tržištu, kao i da se pomogne odgajivačima svinja.

Uzimajući u obzir cenu od oko 160 dinara po kilogramu svinjskog mesa, vrednost navedene državne intervencije je oko 250 miliona dinara.

Ova intervencija je rezultat dogovora koji je nedavno postignut sa više udruženja stočara i svakako će smanjiti pritisak na odgajivače svinja usled velike ponude svinjskog mesa na tržištu i njegove niske cene