banner-image
banner-image

Cene kukuruza i soje i dalje rekordno visoke

Snažan rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležen je na domaćem tržištu.  Cene kukuruza i soje protekle nedelje su dosegle osmogodišnji maksimum, saopšteno je iz Produktne berze.

Uzlazni trend cena je u kontekstu povećavanja rizika od vremenskih prilika za prolećne useve u SAD (soju i kukuruz). Ukupan promet je iznosio 6.899 tona robe (+24,21%), čija je finansijska vrednost iznosila dinara 254.177.970,00 (+7,26%).

Povećana izvozna tražnja konstantno pomera cenu kukuruza u pozitivnom smeru. Ugovori na paritetu FCA sa isporukom robe april/maj su realizovani u cenovnom rasponu od 23,70 do 25,00 bez PDV-a (od 26,07 do 27,50 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 4,13%. U odnosu na isti period prethodne godine cena ove žitarice je viša za 58,23%.

Rastući trend kretanja cena sojinog zrna nastavio se i tokom ove nedelje. Ova uljarica je doživela snažne cenovne oscilacije tokom aprila, koje su bile praćene na dnevnom nivou. Berzanski ugovori su zaključivani od 81,50 din/kg početkom nedelje, da bi krajem nedelje dostigla cenu od 85,00 din/kg bez PDV-a (od 89,65 do 93,50 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena je iznosila 82,95 din/kg bez PDV-a (91,24 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na prethodnu nedelju, cena soje je viša za 6,87%, a u odnosu na isti period prethodne godine cena je viša za 97,67%.

Za  razliku od prethodnog perioda kada je pšenica bila slabije tražena, ova nedelja donosi promene u vidu izražene tražnje i rasta cena. U zavisnosti od parametara kvaliteta, ovom žitaricom se trgovalo u širokom cenovnom rasponu od 22,00 do 24,50 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg do 26,95 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 7,67%. Cene su takođe nastavile da rastu za rod 2021. uglavnom prateći kukuruz u Čikagu. Ovaj proizvod ostaje lider dinamike tržišta žitarica. Terminska tražnja je bila na nivou cena od 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om) sa isporukom robe tokom jula na paritetu FCA Vojvodina. Međutim, ponuda nije adekvatno odreagovala na tražnju.

Što se termiskih ugovora tiče, najbolje performanse je imala uljana repica, i dalje u kontekstu slabog očekivanog roda, veoma razvučenih bilansa i snažnih cena ulja. Tražnja je bila na nivou cena od 460 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, sa jasno izraženom tendencijom rasta cena tokom čitave nedelje.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 8,66%, a kukuruz je poskupeo 10,24%.

Kukuruz je bio pokretač za kompleks žitarica više od jedne godine, a uslovi setve u SAD-u, kao i nedostatak vode u Brazilu, u fokusu su učesnika na tržištu. U Čikagu su cene kukuruza oštro rasle zbog hladnog talasa koji se očekuje u SAD narednih nekoliko dana, što će usporiti prolećnu setvu. Kina koja je ključni igrač na tržištima i dalje ima snažne uvozne potrebe.

U SAD-u, jara pšenica je posejana 19%, u poređenju sa prosečnih 12% za ovaj period. Za sada nema kašnjenja, ali zabrinutost ostaje za naredne dane. Sa niskim temperaturama koje vode ka strahovima od oštećenja od mraza na ozimoj pšenici i nedostatkom vode na severu SAD-a, neki učesnici na tržištu paniče. Ove nedelje izvoz pšenice je bio iznad očekivanja na 613.595t.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 5,57%, a sojina sačma je poskupela 5,00%.

Cene soje beleže novi rast zbog situacije sa uljima. U SAD-u je počela setva soje i zasejano je 3% površina, što je za sada u skladu sa prosekom. Cene rastu zbog povećanja rizika od vremenskih prilika za prolećne useve u SAD. Cene soje u Čikagu dostigle su sedmogodišnji maksimum. Zabeležene su kupovine velikih količina soje od strane fondova.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 8,66%, a kukuruz za 5,77%.

U Francuskoj, nedostatak kiše najavljen za sledećih desetak dana povećava  zabrinutost poljoprivrednika. FranceAgriMer objavio je da je stanje useva ozime pšenice u Francuskoj 86% dobro do odlično, što je jedan poen niže nego prethodne nedelje. Setva kukuruza se procenjuje da je dostigla 18% do 12. aprila, u poređenju sa 23% prošle godine.

Na Evronekstu cene pšenice za majsko prispeće se snižavaju, ali za rod 2021. su stabilnije.