banner-image

Pojeftinjuje viski, poskupljuje domaća rakija

Vlada Srbije je Predlogom zakona o akcizima koji je juče usvojen predvidela da akciza na viski sa udelom alkohola od 40%, koja se sada plaća 348,17 dinara po litru bude 185 dinara, objavljeno je na sajtu N1.

Isti iznos akciza važiće i za sva druga jaka alkoholna pića sa procentom alkohola od 40 odsto, što će posledično, dovesti do pada cene viskija, ali i do poskupljenja drugih alkoholnih pića koja imaju visok udeo alkohola, a sada su opterećena nižom akcizom od 136,62 dinara.

Novi zakon ujednačava iznos akcize za sva jaka alkoholna pića u odnosu na procenat alkohola koji sadrže, a ne u odnosu na sirovinu od koje su nastala.

Sadašnji zakon predviđa pet različitih nivoa akciza – dva će i dalje ostati ista i obračunavaće se po litru. Jedno je akciza na pivo od 26,44 dinara, a drugo akciza na „ostala niskoalkoholna pića“, a to su ona sa udelom alkohola od 1,2 odsto do najviše 15 odsto, gde spadaju i vina, kao i razni „sajderi“ (cider) za koje će akciza i dalje biti – 23,14 dinara za litar.

Sada se na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda naplaćuje akciza od 136,62 dinara po litru. Akciza za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, gde spada i viski, naplaćuje se u iznosu od 348,17 dinara po litru pića, dok se za ostala jaka alkoholna pića, van pomenutih kategorija, naplaćuje akciza od 223,67 dinara za litar.

Po novom se obračun potpuno menja i računa se po principu – akciza na 100 litara (jedan hektolitar) čistog alkohola je 46.250 dinara.

U Srbiji se, kako navodi N1, najviše kupuju pića u kojima je udeo alkohola manji od 15%, odnosno piva i vina i slični proizvodi.

Prema podacima Ministarstva finansija ukupan prihod od akciza na alkoholna pića u 2020. godini iznosio je 13,8 milijardi dinara. Od toga se na akcize na sve vrste jakih alkoholnih pića odnosilo 2,4 milijarde dinara. U strukturi prihoda od akciza, sva alkoholna pića učestvuju sa 4,5%, a samo jaka alkoholna pića sa 0,8%.

Razlog menjanja akcizne politike kada je reč o alkoholnim pićima je usklađivanje sa direktivama EU.

– U izveštajima Evropske komisije navodi se da Srbija oporezuje određene vrste uglavnom lokalno proizvedenih alkoholnih pića po nižoj stopi u odnosu na neke druge slične, uglavnom uvezene vrste alkoholnih pića. Evropska komisija smatra da takve odredbe nisu u skladu sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije – navelo je Ministarstvo finansija u obrazloženju Predloga zakona o akcizma.

Istaknuto je da je Evropska komisija preporučila da Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi može biti otvoreno za pregovore pod uslovom da Srbija revidira svoje zakonodavstvo o oporezivanju akcizom alkoholnih pića.

Izvor: Beta