banner-image

Pad cena na berzi, kukuruz do 27, soja do 85 dinara

Smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika i pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda kukuruza, soje i pšenice obeležili su proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.550 tona robe (-8,93%), čija je finansijska vrednost iznosila 76.979.250,00 dinara (-35,91%).

Nakon prošlonedeljnog cenovnog maksimuma u tekućoj ekonomskoj godini, cena kukuruza ove nedelje beleži korekciju. Dešavanja na međunarodnom tržištu, uticaj svetskih trendova i cena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da ova žitarica ima negativan cenovni trend.

Berzanski ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 26,00 din/kg do 27,00 din/kg bez PDV-a, sa izraženom tendencijom pada cena. Ponderisana cena iznosila je 26,40 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 2,98% u odnosu na prethodnu nedelju. U odnosu na isti period prošle godine cena je viša za 62,50%.

Tržište soje je mirnije u odnosu na prethodni period kada je ova uljarica bila najtraženija berzanska roba. Potpuno odsustvo tražnje dovelo je do pada cene, što pokazuje podatak da je početkom nedelje zaključen jedan berzanski ugovor po ceni od 85,20 din/kg uz odloženo plaćanje na paritetu CPT Severna Bačka.

Krajem nedelje, ponuda je bila na cenovnom nivou od 83,50 din/kg do 84,00 din/kg bez PDV-a, sa preuzimanjem robe tokom juna. Terminska tražnja sojinog zrna rod 2021. godine na paritetu FCA Vojvodina sa isporukom robe u žetvi, kretala se u širokom cenovnom rasponu od 486,00 €/t do 505,00 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Međutim, do realizacije kupoprodajnog ugovora nije došlo.

Na evropskom tržištu, uprkos kontekstu koji je za novi rod objavljen kao napet, ostaje predmet korekcija cena uljarica zbog nedavnog ublažavanja cena sojinog, kanolinog i palminog ulja.

Pšenica je tokom čitave nedelje imala silazni trend. Trend snižavanja uočen u protekle dve nedelje doveo je cene pšenice na Evronekstu na nivo prošlomesečnih cena. Odsustvo izvozne tražnje i dobra snabdevenost domaćih prerađivača doveli su do pasivnosti na domaćem tržištu. Berzanski ugovori su realizovani u cenovnom opsegu od 23,20 din/kg do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 23,27 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 1,39%.

U iščekivanju žetve pšenice rod 2021., veće interesovanje je bilo za terminsko trgovanje. Tražnja je bila na cenovnom nivou od 170,00 €/t do 175,00 €/t na paritetu FCA Vojvodina, dok je ponuda bila na višem cenovnom nivou od 180,00 €/t.

Suncokretovom sačmom 33% proteina sa preuzimanjem do 30. juna trgovalo se po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a.

Stočni ječam SRPS kvalitet prometovan je po ceni od 23,50 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica (julski fjučers) je pojeftinila 3,74%, a kukuruz (julski fjučers) je pojeftinio 1,51%.

Prema USDA setva kukuruza u SAD-u je dostigla 80% u poređenju sa petogodišnjim prosekom od 68%. Tokom ove nedelje nastavljaju se velike prodaje američkog kukuruza novog roda Kini. Od prošlog petka, ukupna količina prodaja prešla je 7 miliona tona. Ovo tržište podržano je vremenskim prilikama u Brazilu.

Objavljene su prve procene potencijalnog prinosa ozime pšenice u Kanzasu. Podržan dobrim stanjem useva i kišom, prinos se očekuje da oštro raste, blizu rekordnog nivoa. Rejting useva ozime pšenice u SAD-u je 48% dobro do odlično.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja (julski fjučers) je pojeftinila 3,21%, a sojina sačma (jučski fjučers) je pojeftinila 4,82%.

Smanjena prerada soje u aprilu u poređenju sa prošlom godinom, bila je ispod očekivanja trgovaca, što je uticalo na cenu soje. U ovom kontekstu, zalihe sojinog ulja su snižene i ispod su očekivanja. Setva soje u SAD-u je dostigla 61% u poređenju sa petogodišnjim prosekom od 37%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,04%, a kukuruz je poskupeo 1,10%.

Trend snižavanja uočen u protekle dve nedelje, doveo je cene pšenice na Evronekstu na nivo prošlomesečnih cena. Kod kukuruza, na početku nedelje pad je bio manje značajan jer međunarodni bilansi ostaju tesni zbog pada brazilskog roda kukuruza, na kraju nedelje cene kukuruza rastu.

U Francuskoj kiše i dalje traju što kompenzira sušni period. Ove padavine su ohrabrujuće iako temperature ostaju niske za ovo doba godine.