banner-image

SPOS otkrio čiji med sadrži nedozvoljene sulfonamide

Pogon „Naš med“ uveo je nove standarde u plasmanu meda po pitanju kvaliteta meda. Apsolutna garancija plaćanja, najbolja moguća tržišna cena meda u skladu sa svetskom tržišnom cenom, ali i potpuna odgovornost pčelara za kvalitet meda, što jeste Zakon i ranije predvideo, ali sprovođenje nije bilo ne samo dovoljno jasno definisano, već ni u praksi pokazano.

Zato je Pogon „Naš med“ u ugovoru koji pčelar potpisuje pre uzorkovanja meda, predvideo detaljnu razradu primene srpskih zakona, te sada svako ko koristi nedozvoljena sredstva u gajenju pčela ima ime i prezime, a ne „inicijale“ ili „nn“ status, jer to potpisani Ugovor pravno omogućava.

Time i potrošačima šaljemo poruku da konačno imaju gde da kupe pčelinji med vrhunskog kvaliteta, bez dodataka stranih šećera kao što radi veliki broj pakera meda u Srbiji, ili nedozvoljenih supstanci.

Kao što je već objavljeno Pogon „Naš med“ je utvrdio da u uzorcima meda prikupljenim od pčelara, koji su nakon uzorkovanja sjedinjeni u grupni uzorak i poslati na analizu u laboratoriju Floramo u Italiji, nađena dva sulfonamida, sulfametazin i sulfametoksazol.

Ovih dana su pojedinačni uzorci pčelara ispitivani na prisustvo ova dva sulfonamida u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu, koji ima najbolju laboratoriju u Srbiji za ispitivanje prisustva sulfonamida. Institut je nepobitno utvrdio koji pčelari imaju ova dva sulfonamida u svom medu, i shodno Ugovoru sa pčelarima objvljen je nalaz i njihova imena.

Pčelar koji, recimo, koristi antibiotike a ponudi med Pogonu, to čini svesno, nanoseći nam štetu, ali sada će po Ugovoru morati da je plati.

Takođe, postoji realna mogućnost da pčelar uopšte nije kriv, jer uvek postoji mogućnost da je antibiotik došao u košnicu sa strane, mada se to najčešće dešava sa streptomicinom, do sada nije bilo takvih slučajeva sa ovim sulfonamidima, mada su ovde nađene doze dosta visoke i postavljaju izvesnu sumnju.

No, dužnost Pogona nije da utvrđujemo poreklo antibiotika, već samo da med koji ih sadrži ukloni iz meda koji plasira na tržište.
Takođe, nije nikakva sramota imati antibiotik u medu ako je on došao sa strane, bez krivice pčelara, kao što nije sramota imati neku pčelinju bolest na pčelinjaku. Ta vremena moraju da prođu, mora se otvoreno razgovarati o problemima, kako bismo ih rešavali.

Primena antibiotika u pčelarstvu je inače apsolutno zabranjena i ne postoji nikakvo opravdanje za njihovu primenu.

Danas možemo da se pohvalimo da su antibiotici pronađeni kod samo 2 pčelara u 6 šlepera bagrema (oko 125 tona meda) a jedan šleper čini i po četrdesetak pčelara.

Sve ovo potvrđuje ogroman rezultat koji smo postigli u edukaciji pčelara prethodnih 10 godina, kao i da smo bili na pravom putu, jer krojimo stabilan i siguran put srpskog meda ka izvozu, ali i bezbednom plasmanu na srpsko tržište.

Med koji je uzorkovan kod Jevremović Ljubiše iz Bresja kod Svilajnca, procenjena količina oko 1.200 kg, evidentiran pod laboratorijskim brojem 658, ne ispunjva uslove propisane čl. 12. Pravilnika o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama zbog povećanog sadržaja sulfametazina (1,429 mg/kg ). Napominjemo da je po srpskom zakonu dozvoljena količina do 0,1 mg/kg, te je utvrđena količina veća od dozvoljene za čak 14,29 puta. Međutim, laboratorija Floramo u Italiji može da otkrije 5 mikrograma, što je 20 puta manje nego što naš zakon dozvoljva, te je količina koja je nađena u medu kod pčelara oko 286 puta veća od granice otkrivanja.
Med koji je uzorkovan kod Joksić Miroljuba iz Gornjeg Milanovca, procenjena količina oko 290 kg, evidentiran pod laboratorijskim brojem 637, ne ispunjava uslove propisane čl. 12. Pravilnika o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama zbog povećanog sadržaja sulfametoksazola (0,277 mg/kg ). Napominjemo da je po srpskom zakonu dozvoljena količina do 0,1 mg/kg, te je utvrđena količina veća od dozvoljene za 2,77 puta. Međutim, laboratorija Floramo u Italiji može da otkrije 5 MIKROGRAMA što je 20 puta manje nego što naš zakon dozvoljava, te je količina koja je nađena u medu kod pčelara oko 55 puta veća od granice otkrivanja.

Pogon „Naš med“ isključio je med od ova dva pčelara iz planiranog kontigenta meda, zamenio ga drugim medom, i sada će novi zbirni uzorak biti poslat na novu kontrolnu analizu u Floramo za svaki slučaj.

Očekuje se da sada bude sve u redu, te ako tako i bude, tek tada će med biti otkupljen od pčelara, homogenizovan i isporučen krajnjem kupcu.