banner-image
banner-image

Zaštitite vinovu lozu od plamenjače i pepelnice

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene do početka cvetanja, prenosi portal Prognozno izveštajne službe (PIS). 

Foto PIS: Plasmopara viticola

Česte padavine u proteklom periodu i registrovane temperature stvorile su u više navrata povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

S obzirom na ulazak vinove loze u veoma osetljivu fazu, fazu cvetanja, kao i prognozirane padavine i temperature u narednom periodu koje mogu stvoriti nove povoljne uslove za razvoj i širenje plamenjače, preporučuje se primena fungicida:

Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Uslovi u proizvodnji su veoma povoljni i za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Ukoliko u fazama cvetanja dođe do infekcije tim patogenom može doći do velikih šteta i gubitka prinosa. Preporuka je primena fungicida:

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%.

Vizuelnim pregledom vinograda registruje se prisustvo larvi prvog uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus na naličju listova vinove loze. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koje prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. 

S obzirom na to da su tek larve trećeg uzrasnog stupnja infektivne i da imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote, primena hemijskih mera zaštite se u ovom trenutku ne preporučuje. Međutim, ističemo da je prisustvo ove cikade registrovano u svim vinogorjima na području Srbije. Kako je za kontrolu zlatastog žutila od veoma velikog značaja suzbijanje vektora tj. cikade Scaphoideus titanus, sistem Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja će redovno vršiti monitoring ove štetočine i na vreme će signalizirati primenu insekticida.