banner-image
banner-image

Kako se osloboditi puževa golaća u plasteniku

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze  vidljiva prva cvast  do faze vidljiva druga cvast (BBCH 51-52), prenosi portal Prognozno- izveštajne službe (PIS).

Vizuelnim pregledom useva paprike u plasteničkoj proizvodnji uočeno je prisustvo puževa golaća kao i šteta usled njihove ishrane.

Foto:PIS

Najštenije vrste puževa golaća kod nas pripadaju familijama Limacidae i Arionidae.

Štete prave izgrizanjem lisne mase i plodova, a  mogu da oštete  i nadzemne delove biljke. U plasteničkoj proizvodnji povrća mogu biti izuzetno štetni.

Kako su aktivni noću da bi se zaštitili od isušivanja često se i ne primeti njihovo prisustvo. Međutim, njihovo prisustvo se može uočiti po sluzavim srebrnkastim tragovima koje ostavljaju za sobom.

Preko dana borave u pukotinama  u zemlji, ispod listova ili drugim skloništima.

Mere kontrole puževa golaća u plastenicima podrazumevaju redovnu kontrolu vlage, redovno provetravanje, kao i primenu sistema za navodnjavanja kap po kap (na taj način vlaga se  usmerava ka gajenoj biljci i ne širi po celoj površini plastenika  što sprečava stvaranje povoljnih uslova za boravak puževa).

Pored ovih preventivnih mera, preporučuje se i sakupljanje puževa u jutarnjim i večernjim časovima kao i tokom kišnih dana i zaprašivanje oko ugroženih površina raznim sredstvima u prahu koja izazivaju dehidrataciju puževa, prekomerno lučenje sluzi što ih onesposobljava za kretanje (pepeo, živi kreč i dr.).

U našoj zemlji ima nekoliko registrovanih limacida za suzbijanje puževa:

Pužomor pelete Fe na bazi gvožđe-fosfata (5 g peleta/m² ravnomernim raspoređivanjem peleta po površini između redova biljaka ili postavljanjem peleta na gomilice u ranim jutarnjim ili večernjim satima ili pred kišu, nema toksikološki značajnih svojstava koja podležu klasifikaciji te nema karencu);

 Limacidi na bazi metaldehida: Carakol 1g mamaka/m²,  Metash 3 300g granula/m² i Push 5 100g granula/m² (karenca za povrće i krompir je 21 dan, na tretiranim površinama najmanje 7 dana nakon tretiranja ne treba dozvoliti pristup domaćim životinjama, tretiranu površinu ne treba obrađivati 21 dan posle primene, maksimalno se može koristiti dva puta sa intervalom od 14 dana).