banner-image

U Subotici licitacija za 1.778 hektara, u Kovačici početna cena 42.544 dinara

U nekim vojvođanskim opštinama tek se raspisuje prvi krug javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za 2020/2021. godinu, a većina ih stigla do drugog ili završila s licitacijama. Prvi krug organizuje se u Titelu, Kovačici, dok je drugi zakazan u Bačkoj Palanci, Odžacima, Žitištu i Subotici.

U Titelu, u katstarskim opštinama Gardinovci, Lok, Mošorin, Šajkaš, Titel i Vilovo, u zakup je ponuđeno 43,12 hektara, a otvaranje koverata planirano je za 9. jul u 10 sati. Danas se mogu pogledati parcele koje država daje u arendu.

Najniža početna cena licitacije je 1.305,44 dinara po hektaru u Šajkašu, a najviša 23.311,24 dinara u Titelu.

U Kovačici je u prvom krugu obezbeđeno 765,25 hektara. U Kovačici njive se daju na 15 godina. Najviša početna cena je znatno viša od prosečne cene zakupa državnih njiva – u Samošu je 42.544,53 dinara, u Idvoru 42.544,45 dinara, u Crepaji gotovo isto – 42.544,44 dinara…

Obilazak parcela zakazan je za 29.jun u 9 časova, a otvaranje ponuda za 9. jul u 11 časova.

Ukupno 288,44 hektara preostalo je za drugi krug nadmetanja u Bačkoj Palanci. I u ovoj lokalnoj samoupravi otvaranje ponuda biće 9. jula. Ovde cene nisu tako visoke – najviša početna je oko 21.532 dinara u Silbašu, Paragama…

U Žitištu je u drugom krugu ostalo 398,95 hektara, a najviša početna cena je 26.247,73 dinara u Begejcima. Takođe ove njive idu u dugoročnu arendu na 15 godina. Otvaranje ponuda je 2. jula.

U Subotici u drugom krugu licitiraće se za 1.778,12 hektara. Otvaranje ponuda je 30. juna u 14 časova. A najviša početna cena je 25.698 dinara u nekoliko katastarskih opština.

Sve licitacije realizuju se elektronski. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, čija su gazdinstva u  aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalaze parcele koje su predmet zakupa. Takođe, fizička lica čija su gazdinstva u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa. Pravo imaju i pravna lica upisana u Registar, ako su vlasnici najmanje deset hektara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i imaju sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

S. K.