banner-image

DRI: Uprava za agrarna plaćanja zakočila podsticaje od 10,9 milijardi

Uprava za agrarna plaćanja (UAP) nije uspostavila adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole, to jest nije donela strategiju upravljanja rizikom, nije donela interni akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama, nije obezbedila da se računovodstvena dokumentacija evidentira u skladu propisima i nije obezbedila da se na osnovu podnetih zahteva za podsticaje u poljoprivredi donesu rešenja u iznosu od najmanje 10.922.328.000 dinara.

Ovo je nalaz Državne revizorske institucije (DRI) objavljen pre par dana.

U izveštaju DRI se na navodi i da Uprava za agrarna plaćanja pre pripreme seta finansijskih izveštaja za 2020. godinu nije obavestila Državnu revizorsku instituciju o preduzetim merama i aktivnostima o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti iz drugog reda prioriteta, prema Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu i nije o tome dostavila odgovarajuće dokaze.

Do sredine aprila 2021. isplaćeno je 4,7 milijardi dugovanja za prethodne godine. Kako se navodi, oko 1,7 miljardi bilo je u procesu isplate.

Uprava za agrarna plaćanja nije izvršila sveobuhvatan popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine I nije izvršila usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, što nije u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

UAP nije pravilno popisao svu imovinu i obaveze, a navedeno u poslovnim knjigama ne odgovara stvarnom stanju, navodi se u izveštaju DRI. Takođe, jedna od nepravilnosti je i to što dužnicima nije dostavila popis nenaplaćenih potraživanja i nije usaglasila obaveze prema dobavljačima.

S. G.