banner-image

Popis poljoprivrede 2023, kazne za sakrivanje podataka do million dinara

Skupštinski odbor za poljoprivredu prihvatio je predlog Zakona o popisu poljoprivrede 2023. godine. Popisom će biti obuhvaćena sva porodična poljoprivredna gazdinstva, gazdinstva preduzetnika i pravnih lica, tako da će obuhvatiti najmanje 98 odsto ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta, bez površina pod okućnicama, kao i najmanje 98 procenata ukupnog broja uslovnih grla u Srbiji.

Neće biti obuhvaćena domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu i ne prelazi fizički prag određen u skladu sa metodologijom popisa Republičkog zavoda za statistiku, kao i domaćinstva, privredna društva i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Putem popisnog upitnika u popisu se prikupljaju sledeći podaci o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva (ime I prezime, jedinstveni matični broj građana i adresa stanovanja nosioca porodičnog gazdinstva) i podaci o: lokaciji gazdinstva, zemljišnom fondu i kategorijama korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površinama pod usevima, površinama voćnjaka i vinograda, navodnjavanju i upotrebi đubriva, broju stoke – po vrstama i kategorijama, broju ostalih životinja i košnica pčela, organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednim objektima, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi, radnoj snazi, drugim aktivnostima gazdinstva, primenjenim merama ruralnog razvoja, kao i ostalim podacima o gazdinstvu.

Popis će se realizovati od juna do kraja decembra 2023. Prema predračunu Republičkog zavoda za statistiku koštaće nešto više od 950 miliona dinara ili oko 7,9 miliona evra. Finansijski je podržan kroz IPA 2018 nacionalni program. Učešće sredstava iz budžeta Srbije u planiranim ukupnim sredstvima jeste oko 33 odsto, dok je ostatak iz IPA fondova.

Zakonom su predložene i kazne za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnika, nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, punoletnog člana porodičnog gazdinstva, ali i popisivača i koordinatora. 

Kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara predviđena je za pravno lice koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke. Za prekršaj odgovornog lica u pravnom licu predviđena je kazna od 30.000 do 50.000 dinara.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s popisom, kao i odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi s popisom ako ne obavlja poslove popisa blagovremeno i na propisan način, ne vodi računa o tačnosti upisa podataka, ne čuva kao tajnu podatke o popisanim gazdinstvima.

Kazna od 50.000 do 100.000 dinara predviđena je za prekršaj člana popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna popisne komisije.

Relativna standardna greška podataka pojedinih obeležja dobijenih na uzorku je maksimalno 7,5% na nivou regiona.

Na ovom poslu će biti angažovano oko 3.500 popisivača koji imaju znanja o poljoprivredi, a gazdinstva će imati mogućnost samoanketiranja putem upitnika na internetu. Podaci dobijeni popisom omogućiće pregled stanja poljoprivrede na republičkom nivou i na lokalnom nivou gazdinstava, izradu strateških ciljeva Srbije u toj delatnosti. Obezbediće se i podaci za potrebe međunarodnih insututucija i organizacija, kao što su UN i Evrostat.

S. K.