banner-image

Redovno suzbijanje jedini lek protiv ambrozije

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) (ambrozija pelenasta, fazanuša, limunčuk) nije autohtona evropska vrsta. Poreklom je iz Severne Amerike, a na stari kontinent je uneta 1863. godine sa semenom deteline i lucerke, prenosi portal PSSS.

Jedna biljka ambrozije u optimalnim uslovima obrazuje 500-3.000 ahenija, koje u zemljištu kad se nađu na dubinama ≥ 30 cm mogu da očuvaju klijavost i do 40 godina. Ambrozija je kasnoprolećna vrsta, optimalna temperatura za njeno klijanje je 20-22 0C, minimalna 6-8 0C, plodonosi od jula do septembra shodno meteorološkim prilikama u datoj godini.

Ima veoma skromne zahteve u pogledu plodnosti i rastresitosti zemljišta, pa dobro uspeva i na plitkim, zbijenim i rastresitim, siromašnim i plodnim, peskovitim i šljunkovitim zemljištima.

Ambrozija cveta i plodonosi od jula do septembra, shodno metorološkim prilikama u datoj godini. Velike štete pravi u usevu kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe, kao i u usevima strnih žita ređeg sklopa.

Procenjuje se da je više od 10 % humane populacije osetljivo na polen biljaka, a od tog broja čak više od 50 % izaziva ambrozija.

Mogućnosti suzbijanja ambrozije: osnovni cilj programa suzbijanja ambrozije je smanjenje njene populacije iz godine u godinu i dovođenje njene brojnosti ispod praga štetnosti. Smatra se da je potreban period od pet godina permanentnog suzbijanja ambrozije da bi se dobili vidni efekti u smanjenju brojnosti ove vrste na jednom terenu.

Za suzbijanje ambrozije koriste se administrativne, agrotehničke, mehaničke, hemijske i biološke mere.
U zavisnosti od vrste useva postoji veliki izbor herbicida kojima se ova korovska vrsta uspešno može suzbijati. Mehanički ova korovska vrsta može se suzbiti čupanjem biljaka zajedno sa korenom, niskim košenjem i drugim vidovima mehaničkog uništavanja (okopavanje, tenjiranje i dr.).
Košenje treba obaviti na visinu ispod 5 cm jer se ambrozija grana i nepokošene grane nastavljaju porast i mogu osloboditi polen i doneti seme. Nakon košenja ambrozija se regeneriše i ponovo ulazi u fazu cvetanja za dvadesetak dana. Zato je za efikasno suzbijanje treba kositi svake treće nedelje. Na ovaj način se onemogućava formiranje i emitovanje polena i stvaranje novog semena.

Hemijskim putem moguće je suzbiti ambroziju primenom herbicida na ruderalnim staništima van naselja preparatima na bazi a.m. glifosat.

Aleksandar Stojanović, dipl. inž.