banner-image

I EU se bori s nepoštenom trgovačkom praksom

Evropska komisija pokrenula je postupak zbog kršenja procedure protiv 12 članica EU jer nisu prenele evropska pravila kojima se ne dozvoljava nepoštena trgovačka praksa u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Direktiva o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu snabdevanja poljoprivredom i hranom, usvojena 17. aprila 2019, osigurava zaštitu svih evropskih poljoprivrednika, kao i malih i srednjih dobavljača od 16 nepoštenih trgovačkih praksi koje jednostrano nameću trgovinski partneri jedan drugom.

Rok za preuzimanje Direktive u nacionalno zakonodavstvo bio je 1. maj 2021. Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Slovačka i Švedska treba da obaveste Komisiju da su usvojili sve neophodne mere za prenošenje i prihvatanje Direktive. Francuska i Estonija su obavestile da njihovo zakonodavstvo samo delimično transponuje Direktivu.

Komisija je poslala službena upozorenja Austriji, Belgiji, Kipru, Češkoj, Estoniji, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Sloveniji i Španiji tražeći od njih da usvoje i obaveste o odgovarajućim merama. Države članice imaju rok da odgovore do polovine septembra.

Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu snabdevanja poljoprivredom i hranom doprinosi jačanju položaja poljoprivrednika, ističe Evropska komisija. Među 16 nepravednih trgovačkih praksi koje treba zabraniti su: zakasnela plaćanja i otkazivanje porudžbina u poslednji čas za kvarljive prehrambene proizvode; jednostrane ili retroaktivne izmene ugovora; prisiljavanje dobavljača da plati otpadne proizvode; odbijanje pisanih ugovora…

U skladu sa Direktivom, poljoprivrednici i mali i srednji dobavljači, kao i organizacije koje ih zastupaju, imaće mogućnost podnošenja žalbi svojih kupaca na takvu praksu. Države članice treba da uspostave imenovana nacionalna tela koja će se baviti pritužbama.