banner-image

Pšenice smo proizveli 23 odsto više, kukuruza će biti za petinu manje

Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2021. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 3 538 hiljada tona, što je za 23,1% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina je viša za 10,1%, a višanja manja za 6,4%.

Očekivana proizvodnja kukuruza je 6.241 hiljade tona, što je za 20,7% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja šećerne repe za 1,5%, a manja proizvodnja suncokreta za 6,1% i soje za 27,0%.

U odnosu na desetogodišnji prosek (2011–2020), proizvodnja pšenice je veća za 35,9%, suncokreta za 8,4% i soje za 4,7%, a manja je proizvodnja kukuruza za 0,7% i šećerne repe za 21,8%.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja jabuka, za 4,9%, a manja proizvodnja šljiva, za 29,1%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje jabuka za 22,3%, a smanjenje kod šljiva za 8,2%. Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji manja je za 2,9% od prošlogodišnje, što je za 3,9% manje u odnosu na desetogodišnji prosek.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2021. godini biće objavljeni u toku marta 2022. godine.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).