banner-image

„Zeleno zemljište je srce zdravih i održivih gradova“

U Novom Sadu juče je održano predavanje pod nazivom „Zeleno zemljište je srce zdravih i održivih gradova“ sa ciljem da građanima približi značaj zemljišta kada je reč o prevenciji klimatskih promena.  

O ovoj temi govorila je dr Jordana Ninkov sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo:

-Od zemljišta se danas očekuje da reši velike probleme, jer je ono ključno za kruženje materije u prirodi. Zemljište može dati trostruki doprinos klimatskim promenama, jer se na njemu  proizvodi hrana, ono zarobljava ugljen-dioskih iz vazduha i sprečava njegovo dalje emitovanje u vazduhu, rekla je dr Ninkov i dodala da je zemljište aktivno u svojoj dubini od dva metra. – Ono štiti gradove od podzemnih voda i poplava. Ako popločamo velike površine, kao što je slučaj sa centrom Novog Sada, ovakva filtracija ne postoji. Takođe, ne postoji ni regulacija temperature leti. Već godinama se na visini od metar u ulicama u centru meri temperatura do 50 stepeni Celzijusa, a na toj visini šetaju deca i kućni ljubimci. Zbog toga je bitno da građani shvate da se i oni pitaju o površinama u svom gradu, da se udruže i da reaguju odmah kako bi nešto promenili.

Kako kaže, svaki građanin može da se obrati upravniku zgrade koji dalje može predložiti rešenja koja bi se prvobitno sprovela oko zgrade, a zatim i širila na ceo kvart ili grad.

Tokom predavanja mogla se popuniti i anketa o potrebama građana za zelenim površinama. Dosadašnji rezultati pokazuju da je više od polovine ispitanika ocenilo da je kvalitet zelenih prostora u Novom Sadu nezadovoljavajući, odnosno da postoje delovi grada u kojima preovladava beton, kao i intenzivna urbanizacija.

Detaljne rezultate možete pogledati ovde: Izveštaj_Rezultati 1. istrazivanja a anketu možete popuniti na linku http://pokretgorana.org.rs/2021/09/24/zeleni-dogovor-za-zeleni-novi-sad-anketa-za-gradane-i-gradanke/?fbclid=IwAR0O3soraWLI8MTePMJ63mUnb0-v4ECpu59z4VHENaZ5qNWKiZX6w0_fIH0

Predavanje je organizovano u saradnji sa Pokretom gorana u sklopu manifestacije „Novosadska cvetna pijaca“. Zajedno sa anketom, ono je deo projekata „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, „Zeleni inkubator“ i „Snažno zeleno“.

Vanja Velisavljev